Кытай тили жана маданияты борбору

Борбор 2007−2008 окуу жылында түзүлүп, үзүрлүү эмгектенип жатат. Аталган борбор Ж. Баласагын атындагы КУУнун алдында түзүлгөн Конфуций институту менен кызматташтыкта иштеп келет. Азыркы тапта Борбор факультеттер аралык чет тилдер кафедрасынын алкагында иш алып барат.

Борбордун негизги максаты:Нарын шаарынын жаштарын кытай тили жана маданияты, тарыхы менен жакындан тааныштыруу, студенттер үчүн эң жакшы шарттарды түзүү менен келечекте заманбап, атаандаштыкка жөндөмдүү мыкты адистерди даярдап чыгаруу.

2009-жылдан 2013-жылга чейин Кытай Эл Республикасынан келген беш волонтер бул борбордо бир-эки жылдык мөөнөт менен эмгектенип, кытай тили адистигиндеги студенттерге билим беришти жана кытай тили курстарын алып барышты. Азыркы учурда борбор кытай тили адистигин бүткөн жергиликтүү адистер менен толукталууда.

2011−2012 окуу жылынын декабрь айындаЖ. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин алдындагы Конфуций институту Нарын шаарынын жаштары жана студенттери үчүн НМУнун"Кытай тили жана маданияты" борборунун алдындагы «Конфуций классынын» ачылышын өткөрдү.

Азыркы убакта борбордо 40тан ашуун студент билим алып жана Нарын шаарынын жаштары үчүн борбордун волонтеру тарабынан атайын акысыз кытай тили курсу өтүлүп келет.

Борбордун китепканасы жыл сайын Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин алдындагы «Конфуций институту» аркылуу толукталат. 2012−2013 окуу жылында 869 окуу китептери дисктери менен алып келинген.

Студенттердин билим деңгээлин текшерүүүчүн ар бир алты ай сайын Бишкек шаарында HSK экзамендери уюштурулат. 2012 -2013 окуу жылында НМУнун 3 студенти 4-деңгээлдеги, 8 студенти 2-деңгээлдеги жана 8 студенти 1-деңгээлдеги сертификатка татыктуу болушкан.

Кытай тили жана маданияты борбору Кытайдагы Синьжан Педагогикалык Университети менен тыгыз байланышта болуп, окутуучулар жана студенттер ар жылы бул университетке билимдерин жогорулатууга барып турушат. 2011-жылы НМУнун эки окутуучусу жана 11 студенти ар кандай мөөнөттөгү такшалтмага барып келишкен.

Борбор НМУнун коомдук турмушуна активдүү катышат. 2010−2011-окуу жылында борбор тарабынан «Кытай тили жана маданияты» жумалыгы өткөрүлгөн.

Борбордо эмгектенгенип кеткен ВОЛОНТЕРЛОР жана азыркы учурда эмгектенип жатышкан окутуучулар жана волонтерлор жөнүндө маалымат:

 • Чанг Лианше (2009 — 2010)
 • Чжао Сяо (2010 — 2011)
 • У Хай Ян (2010 — 2012)
 • Оуян И (2011 — 2012)
 • Зо Ян Ян (2013)

Окутуучулар:

 • Жээналиева Айнагуль (2010)
 • Омуралиева Айгерим (2010)
 • Жусаева Фатима (2012)

Алгачкы бүтрүүчүлөр.
Алгачкы бүтрүүчүлөр.
Синьжан Педагогикалык Университетинде окутуучулар жана студенттер ар жылы өздүк билимдерин жогорулатып турушат.

Билимдерин жогорулатып келген окутуучулар:

 • Омуралиева Айгерим (15.07.-15.08 2011) (02.07.2011−02.08.2011)
 • Жээналиева Айнагуль (15.07.-15.08 2011) (02.07.2011−02.08.2011)

Студенттер:

 • Омурбеков Сардар
 • Жусаева Фатима
 • Аскар кызы Чолпон
 • Жыргалбекова Жылдыз (4-курс)
 • Токтосунова Мырзайым (4-курс)
 • Рысбекова Айзада (4-курс)-1 ай
 • Гынлей Ибрагим (4-курс)
 • Орозобек уулу Каныбек (2-курс)
 • Кожобекова Чынар (4-курс) — 6 ай

DSC04683DSC04694 группа отдыхРисунок4