«Кызматташтыкта келечекке карай» темасындагы тегерек стол

С. Нааматов атындагы НМУнун шериктештери менен бирге өтүлүүчү «Кызматташтыкта келечекке карай» темасындагы тегерек столдун программасы Максаты: НМУнун шаардын, региондун өнүгүүсүндөгү ролун шериктештер менен талкуулоо. Алынуучу натыйжа: керектөөчүлөрдүн муктаждыктарын анализдөө, шериктештер менен чогуу иштөө мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо; келечекте биргелешип иштөө багыттарын белгилөө, Читать далее …

Обзор конференций с дедлайнами подачи в марте 2021 года (по отраслям)

Содержание выпуска: конференции по Общественным и Экономическим наукам (37) конференции по Гуманитарным наукам (39) конференции по Естественным и Техническим наукам (29) конференции по Медицинским наукам, Биологии и сельхоз (20) Перечислены: дата окончания приема тезисов, город и название конференции. Конференции по Общественным и Экономическим наукам Конференции по Экономическим наукам (11) Конференции Читать далее …