С. Нааматов атындагы НМУ 2021-окуу жылына күндүзгү жана сырттан окуу формаларына аспирантурага (бюджеттик жана контракттык негизде) кабыл алуу жарыялайт

С. Нааматов атындагы НМУ 2021-окуу жылына күндүзгү жана сырттан окуу формаларына аспирантурага (бюджеттик жана контракттык негизде) кабыл алуу жарыялайт

Кабыл алуу төмөнкү адистиктер боюнча жүргүзүлөт: 13.00.00 — педагогика илимдери 08.00.00 — экономика илимдери 10.00.00 — филология илимдери Документтерди кабыл алуу 2020-жылдын 15-…

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо жана шайлоо жүргүзүү жөнүндө ЖАРЫЯЛАЙТ

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо жана алардын документтерин кабыл алуу жарыя чыккан күндөн 2020-жылдын…

English English Кыргызча Кыргызча Русский Русский