Чымырбаев Алымкул Бусурманкулович

чымырбаевТуулган жылы; 20-сентябрь, 1957-жыл.

Туулган жери; Кыргызстан, Нарын областы, Нарын шаары.

Билими: жогорку, Фрунзедеги политехникалык институттун «Тамак-өнөр жай машиналар аппараттары» адистигин бүтүргөн.

Иш тажрыйбасы: 1977-жылдын ноябрынан 1981-жылдын декабрына чейин «Нарын правдасы» газетасында чыгаруучу;

1981-жылдын декабрынан 1983-жылдын декабрына чейин Нарын шаардык сүт заводунда экспедитор;

1983-жылдын декабрынан 1989-жылдын июлуна чейин Фрунзедеги политехникалык институтунда окуу;

1989-жылдын августынан 1991-жылдын октябрына чейин Нарын шаардык эт комбинатында мастер;

1991-жылдын октябрынан 1995-жылдын декабрына чейин Нарын шаардык сүт заводунда мастер;

1999-жылдын январынан азыркы убакытка чейин С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде «Техникалык дисциплиналар» кафедрасында ага окутуучу.

Илимий ишмердиги: 16 илимий статьялар басылып чыккан (3 статья Россия Федерациясынын жана Казахстан ресубликасынын жогорку окуу жайларынын илимий конференциялар жыйнагында басылган.)

Cертификаттар:

 • Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики. (Сертификат серия 4-з № 14. 20.72 004)
 • «TeachEx» Жогорку билим берүү академиясы" КФ «АШ 876 ББММ Лицензиясы» уюштурган курс. «Тренер үчүн тренинг». (сертификат 06−07 март, 2010)
 • Кесиптик өнүгүү жана билим сапатына мониторинг жүргүзүү борбору уштурган 96 сааттык курс. «Инновациялык технологиялар»(сертификат февраль, 2010 НМУ)
 • МОиН КР. Азиатский Банк Развития.
 • Проект Японского фонда по сокращению бедности (грант № 9108-KGZ) «Повышение доступа к качественному основному образованию для детей с особыми потребностями» уюштурган 48 сааттык курс. «Инклюзивное образование» (сертификат)
 • О повышение квалификации преподавателей НГУ 60 сааттык курс (сертификат)
 • «Окутуунун кредиттик технологиясынын шартында окуу процессин уюштуруу» боюнча 36 сааттык окуу курстан өткөндүгү үчүн (сертификат) январь 2013-жыл
 • «Объединение кыргызских оценщиков» (Сертификат) 4 апреля 2014 год.

Сыйлыктар:

 • Нарын мамлекеттик университетинин Ардак грамотасы 2004-ж.
 • Нарын областык админстрациясынын Ардак грамотасы 2010-ж.
 • Кыргыз Республикасынын билим жана илим берүү министрлигинин «Ардак грамотасы» 2011-ж.
 • Нарын облустук профсоюз уюмунун Ардак грамотасы 2012-ж.
 • С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин адмнистрациясынын «ыраазылык каты» 2013-жыл.
 • С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин илимий китепкансынын «Илимпоз окурман» аталышындагы грамота 2014-жыл.

Байланыш телефондору:

Тел.: +996 551 20-09-57 (моб.); +996 3522 5−18−51 (сл.); +996 3522 5−40−19 (дом.)