«Тоолор кулаганда» романын угуза окуу иш-чарасы

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Ж. Саалаев атындагы илимий китепканасында Чынгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата жазуучунун чыгармаларын угуза окуу иш-чарасы өтүп жатат. 2018- жылдын 29 мартында залкар калемгердин «Тоолор кулаганда» романынан үзүндү угуза окулуп, окутуучулар жана студенттер менен чогуу талкууланды. Чыгарманын үзүндүсүн китепканачы Ж. Медербекова окуп, чыгарма боюнча пикирлерди, суроо-жоопторду китепкананын директору Г. Кыдыралиева, филол.и.к. А.С.Жантаев., филол.и.к. Г. Сатылган кызы уюштурушту. Иш-чара абдан кызыктуу өтүп, катышуучулардын жандуу талкуулоосун жаратты. Роман жонүндө чыгып сүйлөгөндөр чыгарманын окуясынын бүгүнкү күндүн турмуш чындыгы менен тыгыз байланышы барлыгына, ар бир адамды жашоо тууралуу ойлонууга түртөөрүнө өзгөчө көңүл бурушту.

Сүрөттөр