С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо жана шайлоо жүргүзүү жөнүндө ЖАРЫЯЛАЙТ

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо жана алардын документтерин кабыл алуу жарыя чыккан күндөн 2020-жылдын 11-ноябрында саат 17.00 чейин жүргүзүлөт.

Университеттин жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо үчүн уюштуруу комитетине төмөнкү документтер тапшырылат.

  • ЖОЖдун окуу жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн мамлекеттик жождун жетекчиси кызматына талапкерди көрсөтүү жөнүндө чечими;
  • мамлекеттик жождун жетекчиси кызматына талапкердин өзүнүн арызы (өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде катталган талапкерлер үчүн);
  • талапкердин фамилиясы, аты, туулган жылы, иштеген жери, ээлеген кызматы жана жашаган жери көрсөтүлгөн биографиялык маалыматтар;
  • " Билим берүү жөнүндө" Кыргыз республикасынын 38-беренесине ылайык мамлекеттик жождун жетекчиси кызматына талапкерге коюлучу талапты ырастаган тиешелүү документтер.

Арыздар (ага тиркелген документтер) төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Нарын шаары, С. Орозбак көчөсу, № 25, № 210 кабинет. Байланыш телефондору: 0(3522) 5−18−42, 0(701) 482 679.

Уюштуруу комитети

listen relaxing music on this channel

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code