«Немец тили» борбору

Немец тили борбору С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин ректору профессор А.А.Акматалиевдин жана эл аралык байланыш бѳлүмүнүн башчысы Э. Байбагышовдун иинициативасы менен Нарын мамлекеттик университетинин Филология факультетинин жардамы астында 2010-жылдын 18-ноябрда түзүлгѳн. Ачылгандан баштап ошол борборду ѳнүктүрүү окуу куралдарын камсыз кылуу баардык окуу шарттарына ылайыктуу бѳлүш үчүн Гете институттун жана немец тили бѳлүмүнүн жардамы астында ачылган.

Жогоруда аталган демѳѳрчүлѳр менен немец тили борборунун азыркы талапка жооп бере тургандай жаны технологиялар менен камсыз кылып, баардык шарттары менен жеке аудитория жана мугалимдер үчүн кабинет жасалды.