Акын, журналист, юрист Жедигер Саалаев

2016 — жылдын 16- сентябрында С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Илимий китепканасына акын, журналист, юрист Ж. Саалаевдин ысымы ыйгарылган.

caalaev2 caalaev1