Нарын педагогикалык колледжи

директору Султаналиев Койчубек Шералиевич

К. Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжи узак жылдар бою Тянь-Шань өрөөнүндө элдик университет катарында эсептелип келген. Теңир тоо аймагында элге билим берүү кадрларын даярдоо боюнча бирден бир окуу жайы болгон. Аталган окуу жай 1939-жылы ачылган. 70 жылдык тарыхы бар. Нарындагы мугалимдерди даярдоочу окуу жайы, 1951−1955-жж. Мугалимдер институту, 1955-ж.кайрадан педагогикалык окуу жайы, 1996-ж. Нарын мамлекеттик университетинин алдындагы окуу жайы болуп ачылып, азыркы күнгө чейин облуста, республикабыздын бардык булуң-бурчунда үзүрлүү эмгектенип жаткан башталгыч класстын, дене тарбия мугалимдерин окутуп, тарбиялап, даярдап келүүдө. Педагогикалык окуу жайдан көптөгөн атактуу инсандарыбыз окуп бүткөн:алар кыргыз эл жазуучусу Шүкүрбек Бейшеналиев, Кочкор районундагы Талаа-Булак орто мектебинин мугалими Социалисттик эмгектин баатыры Көкөбай Мамбеталиев, Атбашы районундагы Социалисттик эмгектин баатыры Апыш Койчуманов, Нинакан Жүндүбаева, философия илимдин доктору Асанбек Табалдиев, тарых илимдеринин доктору Өмүракун Акылбеков, физика — математика илиминин доктору Дүрбөлөң Мамбетов ж б. Өз кезегинде Нарын педагогикалык окуу жайын илимдин кандидаттары К. Мамбеталиев, Т. Сырдыбаев, Д. Ырсалиевдер окуп чыгышкан.

Нарын педагогикалык окуу жайынын ишмердүүлүгүндөгү негизги максат- Билим берүү системасындагы бир көйгөйдүн бөксөсүн толтуруу-айыл жана шаар мектептерине мыкты мугалимдерди даярдоо жана жалаң гана билимге сугарылган эмес, адамкерчиликке, таалим-тарбияны алып кетүүгө жөндөмдүүлүгү бар чыныгы педагог-инсанды тарбиялап чыгуу болуп саналат.

Азыркы учурда окуу жайда 40 окутуучу эмгектенет, анын ичинен 9 окутуучу—Эл агартуунун отличниги, 17 окутуучу жогорку котегориялуу, 10 окутуучу 1-категориялуу. Педагогикалык коллективдин 60% жаштар түзөт. Алардын ичинен аспирантура, илимий иштер, изилдөөлөр менен иштегендер бар. Окуу жайда методикалык колдонмолор, интерактивдүү методдор колдонулуп, илимий педагогикалык ишмердүүлүк, окутуунун инновациялык методикалары жана технологияларын жайылтуу, өнүктүрүү, сапатын арттыруу боюнча иштер жүргүзүлүп келет.

Окуу жайда 17 жабдылган жана жасалгаланган кабинеттер, ошондой эле 2 компьютердик кабинет, «Жаштар жана Студенттер Союзу» коомдук уюму бар. Студенттер арасында интелектуалдык оюндар жана спорттун футбол, волейбол, баскетбол, теннис ж.б. түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлүп турат

Базалык мектептер менен келишимдер түзүлүп, студенттер практикаларын жогорку денгээлде өтөп келишет.

Окуу жай 2009-жылдан бери Германия эл аралык кызматташтык коому (GIZ), Борбордук Азия Эл аралык Америка университети, Кыргыз Түрк лицейи жана Европалык билим берүү фондусу менен кызматташууда.

Смета расходов по бюджетным средствам

Нарын педагогикалык окуу жайы төмөндөгүдөй адистиктерди даярдап келүүдө:

АдистиктерБазасы Окуу мөөнөтү Окуу формасы
1Башталгыч класстын мугалими (кошумча адистиги—"Англис тили")

9-класс

11-класс

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

Бюджет

Контракт

2Информатика мугалими

9-класс

11-класс

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

Бюджет

Контракт

3Дене тарбия мугалими

9-класс

11-класс

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

Бюджет

Контракт

4Социалдык педагогика

9-класс

11-класс

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

Контракт

Контракт

5Тарбиялык ишмердүүлүктү уюштуруу

9-класс

11-класс

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

Контракт

Контракт

6Мектепке чейинки билим берүү

9-класс

11-класс

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

Контракт

Контракт

7Социалдык-маданий ишмердүүлүк жана элдик көркөм чыгармачылык

9-класс

11-класс

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

Контракт

Контракт

8Эмгек технологиясы

9-класс

11-класс

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

Контракт

Контракт

Сиздер үчүн биздин эшик ар дайым ачык!

Дареги: Нарын шаары, С. Жакыпов көчөсү 27

Тел.: (3522) 51 191, 52 481, 56 553. Факс: (3522) 51 191

ped kolledg3 ped kolledg4ped kolledg7 ped kolledg6

ped kolledg2 ped kolledg