2020−2021- окуу жылына ЖРТ боюнча талап кылынуучу тест

КодуБагыттын аталышыДаярдоо профилдериЖРТ б-ча талап к-чу тест
520 800Экология жана жаратылышты пайдалануу«Жер жана суу ресурстарын экологиялык пайдалануу», «Экология жана жаратылышты пайдалануу»Негизги тест
570 400Дизайн«Тигүү буюмдарынын дизайны», «Интерьердин дизайны», «Компьютердик дизайн»Талап кылынбайт
580 500Бизнес-информатика«Ишкананы башкаруудагы маалыматтык технологиялар»Негизги тест, математика
610 600Айыл чарба өндүрүмүн өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы«Айыл чарба өндүрүмүн өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы»Негизги тест
620 200Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар«Жайыттарды жайгаштыруу»Негизги тест
640 200Электр энергетикасы жана электр техникасы«Электр станциялары», «Гидроэлектр энергетикасы»Негизги тест, физика же математика
670 300Транспорттук процесстердин технологиясы«Жол кыймылын уюштуруу жана анын коопсуздугу», «Жүк ташууну уюштуруу жана транспортто башкаруу»Негизги тест, физика же математика
710 100Информатика жана эсептөөчү техника«Маалыматты иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган тутумдары»Негизги тест, физика же математика
710 300Колдонмо информатика«Экономикадагы колдонмо информатика»Негизги тест, физика же математика
Экспер.Саламаттыкты сактоодогу информатика«Саламаттыкты сактоодогу информатика» Негизги тест, физика же математика
520 200Биология«Биология»Негизги тест, биология же химия
540 200Социалдык иш«Социалдык иш»Негизги тест
550 100Табигый-илимдик билим берүү«Химия», «Биология», «География»Негизги тест, биология же химия
550 200Физика-математикалык билим берүү«Математика», «Физика», «Информатика»Негизги тест, физика же математика
550 400Социалдык-экономикалык билим берүү«Тарых», «Коом таануу», «Экономикалык билим берүү»Негизги тест, тарых
550 600Көркөм билим берүү«Сүрөт искусствосу»Талап кылынбайт
559 700Педагогика«Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы», «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы», «Социалдык педагогика»Негизги тест, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, тарых
531 200Компьютердик лингвистика«Компьютердик англис тили», «Компьютердик немец тили»Негизги тест, англис тили
531 700Америкатаануу«Америкатаануу»Негизги тест, англис тили же тарых
550 300Филологиялык билим берүү«Кыргыз тили жана адабияты», «Орус тили жана адабияты», «Англис тили», «Немец тили», «Араб тили», «Корей тили», «Кытай тили», «Түрк тили»Негизги тест, англис тили же тарых
570 027Адабий чыгармачылык«Адабий чыгармачылык»Талап кылынбайт
532 000Дене тарбия«Дене тарбияТалап кылынбайт
580 100Экономика«Каржы жана насыя», «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит»Негизги тест, математика
580 200Менеджмент«Экономикадагы менеджмент», «Энергетикадагы менеджмент»Негизги тест, математика
580 600Логистика«Транспорттотгу логистика», «Айыл чарба өндүрүмдөрүнүн логистикасы»Негизги тест, математика же физика1
600 200Туризм«Социалдык-маданий тейлөө жана туризмди уюштуруу»Негизги тест, тарых же англис тили