Вернуться к Кулактандыруу

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети 2019−2020-окуу жылына күндүзгү жана сырттан окуу формаларына аспирантурага (бюджеттик жана контракттык негизде) кабыл алуу жарыялайт.

Общественный Фонд «Центральноазиатский Институт исследования проблем коррупции и отмывания доходов»

Аспирантурага төмөнкү адистиктер боюнча кабыл алуу жүргүзүлөт.

1. 13.00.00 Педагогика илимдери

2. 08.00.00 Экономика илимдери

Документтерди кабыл алуу 2019-жылдын 15-ноябрынан 15-декабрына чейин жүргүзүлөт.

Баардык маалыматтарды төмөнкү даректен алсаныздыр болот

Нарын шаары, Сагынбай Орозбак 25, (башкы корпус 1- этаж) Аспирантура бөлүмү

Телефону: 708 859 022