↑ Вернуться: Абитуриентке

НМУнун айрым адистиктерине ЖРТ жыйынтыктарын эске албастан кабыл алуунун графиги

1. “Көркөм билим берүү” адистиги

 

8июль 24-июль

Биринчи тур

8-июль – 22-июль

Документтерди кабыл алуу

23-июль, 9.00

Кабыл алуу сынактары

24-июль, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

24-июль – 17- август

Экинчи тур

24-июль – 15-август

Документтерди кабыл алуу

16-август, 9.00

Кабыл алуу сынактары

17-август, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

 

2. “Дене тарбия” адистиги

 

8июль 25-июль

Биринчи тур

8-июль – 23-июль

Документтерди кабыл алуу

24-июль, 9.00

Кабыл алуу сынактары

25-июль, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

25-июль – 18-август

Экинчи тур

25-июль – 16-август

Документтерди кабыл алуу

17-август, 9.00

Кабыл алуу сынактары

18-август, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

 

3. “Дизайн” адистиги

 

8июль 26-июль

Биринчи тур

8-июль – 24-июль

Документтерди кабыл алуу

25-июль, 9.00

Кабыл алуу сынактары

26-июль, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

26-июль – 19-август

Экинчи тур

25-июль – 17-август

Документтерди кабыл алуу

18-август, 9.00

Кабыл алуу сынактары

19-август, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

 

4. “Адабий чыгармачылык” адистиги

 

8июль 27-июль

Биринчи тур

8-июль – 25-июль

Документтерди кабыл алуу

26-июль, 9.00

Кабыл алуу сынактары

27-июль, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

27-июль – 20-август

Экинчи тур

27-август – 18-август

Документтерди кабыл алуу

19-август, 9.00

Кабыл алуу сынактары

20-август, 10.00гө чейин

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет

 

Кабыл алуу сынактары

 

         “Көркөм билим берүү” адистигине:

1. Сүрөт тартуу.

 

“Дене тарбия” адистигине:

1. Жалпы физикалык даярдыгы боюнча сынак.

 

         “Дизайн” адистигине:

1. Чийме чийүү

 

         “Адабий чыгармачылык” адистигине:

1. Дилбаян жазуу