↑ Вернуться: Абитуриентке

2-турга ваканттык орундар

БЮДЖЕТ

Адистик 2-турга ваканттык орундар
1 Информатика жана эсептөөчү техника (бакалавр) 10
2 Педагогика (бакалавр) 8
3 Филологиялык билим берүү (бакалавр) 7
4 Айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы (бакалавр) 2
5 Электроэнергетика жана электротехника (бакалавр) 9
6

I, II топтогу майыптар, жеңилдик жана кепилдиги боюнча согуштун катышуучулары жана согуштун майыптарына тең келген жарандар, бала чагынан майыптар, ата-энесинен кароосуз калган жетим балдар кирет.

6
  БАРДЫГЫ: 42


КОНТРАКТ

  №  

Адистик

2-турга ваканттык орундар

1

Физика-математикалык билимберүү

50

2

Филологиялык билим берүү

67

3

Электр энергетикасы жана электртехникасы

50

4

Социалдык-экономикалык билим берүү

50

5

Табигый илимдик билим берүү

50

6

Педагогика

75

7

Экономика

74

8

Көркөм билим берүү: Сүрөт искусствосу

75

9

Информатика жана эсептөөчү техника

24

10

Колдонмо информатика

50

11

Саламаттык сактоодогу информатика

24

12

Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар: Жайыттарды жайгаштыруу

50

13

Менеджмент: Энергетикадагы менеджмент

50

14

Денетарбия

50

15

Транспорттук процесстердин технологиясы

50

16

Экология жана жаратылышты пайдалануу

50

17

Компьютердик лингвистика

50

18

Социалдык иш

50

19

Бизнес-информатика

50

20

Туризм

47

21

Америка таануу

25

22

Адабий чыгармачылык

35

23

Дизайн

25

24

Логистика

25

25

Биология

25

26

Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы

50

27

Менеджмент

50