↑ Вернуться: Бүтүрүүчүгѳ

ВАКАНСИИ

https://mkk.gov.kg/

https://www.job.kg/

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети "Электростанция" жана "Дене тарбия" адистиктерине ваканттык конкурс жарыяланат. 

Конкурс 2019-жылдын 4-сентябрдан 22-сентябрга чейин өтүлөт

Байланыш телефон: 03522 5 08 14