↑ Вернуться: Абитуриентке

Абитуриент 2018-2019 окуу жылы

 

С.Нааматов атындагы НМУнун ректору, э.и.д., проф. Омуралиева Д.К.

    Урматтуу абитуриент!                     

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети – тездик менен өнүгүп келе жаткан жаш окуу жайлардын бири. Түзүлгөнүнө жыйырма эле жыл болсо да, ушул кыска убакыттын ичинде Нарын университети өлкөбүздөгү жогорку окуу жайлардын ичинде өзүнүн татыктуу ордун ээлей алды. Муну 2016-жылы Германиянын агенттигинин көз карандысыз аккредитациясынан, 2017-жылы май айында Кыргызстандын көз карандысыз аккредитациясынан ийгиликтүү өтүп, билим сапаты тастыкталганы да ырастап турат.

Университетте студенттердин сапаттуу билим алышы, замандын талаптарына ылайык жогорку квалификациялуу адис болуп калыптанышы үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Нарын университетинде окутуунун жаңы, натыйжалуу технологияларын, жаңы маалыматтык технологияларды колдонууга чоң басым жасалат. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз Кыргызстандын бардык булуң-бурчтарында гана эмес, Россияда, Казакстанда, Европа өлкөлөрүндө жана Америкада өз кесиби боюнча ийгиликтүү иштеп жатышат.

Студенттердин билим алуусуна, жашоосуна, активдүү эс алуусуна бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Биздин максатыбыз – Сиздин ишенимдүү келечегиңизди, Сиздин ийгиликтүү жашооңузду камсыз кылуу.

 

 

Даярдоо багыттары жана адистиктер

С. Нааматов атындагы НМУнин даярдоо профилдери

2018-2019-окуу жылынын кабыл алуу комиссиясынын иштөө графиги

2018-2019-окуу жылына кабыл алуунун графиги

2018-2019-окуу жылына кошумча предметтик тесттердин тизмеси

Орто жана жогорку кесиптик билим менен (диплом) НМУнин кабыл алуу графиги

НМУнун айрым адистиктерине ЖРТ жыйынтыктарын эске албастан кабыл алуунун графиги

 

 

Кошумча маалымат алуу үчүн даректер:

Нарын ш., С.Орозбаков көчөсү, 25.

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин башкы окуу корпусу

Тел.: (03522) 50814, 0709320303, 0778713950

Факс: (03522) 50814.

E-mail: nsu@ktnet.kg

Веб-сайт: www.nsu.kg

 

С.Нааматов атындагы

Нарын мамлекеттик университетине

КОШ КЕЛИӉИЗДЕР!