Даярдоо багыттары жана адистиктер

Агрардык-техникалык факультет

Электр энергетикасы жана электр техникасы. Даярдоо профилдери: «Электр станциясы», “Гидроэлектр энергетикасы».

Информатика жана эсептөөчү техника. Даярдоо профилдери: “Маалыматты иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары».

Жерге жайгаштыруу жана кадастр. Даярдоо профили: Жайыттарды жайгаштыруу”.

Колдонмо информатика. Даярдоо профили: “Экономикадагы колдонмо информатика”.

Транспорттук процесстердин технологиясы. Даярдоо профилдери: «Жол кыймылын уюштуруу жана коопсуздук», “Жүк ташууну уюштуруу жана транспортто башкаруу».

Экология жана жаратылышты пайдалануу. Даярдоо профилдери: “Жер жана суу ресурстарын экологиялык пайдалануу», “Экология жана жаратылышты пайдалануу».

Бизнес-информатика. Даярдоо профили: “Ишкананы башкаруудагы маалыматтык технологиялар”.

Дизайн. Даярдоо профилдери: “Тигүү буюмдарынын дизайны”, “Интерьердин дизайны”, “Компьютердик дизайн”.

Саламаттык сактоодогу информатика. Даярдоо профили: «Саламаттык сактоодогу информатика».

 Айыл чарба өнүмдөрүн өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы. Даярдоо профили: Айыл чарба өнүмдөрүн өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы.

Филология факультети

Филологиялык билим берүү. Даярдоо профилдери: “Кыргыз тили жана адабияты”, “Орус тили жана адабияты”, “Англис тили”, “Кытай тили”, “Корей тили”, “Араб тили”, “Немец тили”, “Түрк тили”.

Адабий чыгармачылык. Даярдоо профили: “Адабий чыгармачылык”.

Америка таануу. Даярдоо профили: “Америка таануу”.

Компьютердик лингвистика. Даярдоо профилдери: “Компьютердик англис тили”, “Компьютердик немец тили”.

Экономика, бизнес жана башкаруу факультети

Экономика. Даярдоо профилдери: “Финансы жана кредит”, “Салык жана салык салуу”, “Экономика жана ишканадагы башкаруу”, “Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит” ж.б.

Менеджмент. Даярдоо профили: Энергетикадагы менеджмент”.

Социалдык иш. Даярдоо профили: “Мамлекеттик социалдык кызмат”.

Туризм. Даярдоо профили: “Социалдык-маданий тейлөө жана туризмди уюштуруу”.

Педагогикалык факультет

Физика-математикалык билим берүү. Даярдоо профилдери: «Информатика», “Математика» жана “Физика».

Социалдык-экономикалык билим берүү. Даярдоо профилдери: “Тарых», «Коом таануу», «Экономикалык билим берүү».

Табигый илимдик билим берүү. Даярдоо профилдери: «Химия», “Биология» жана “География».

Педагогика. Даярдоо профилдери: “Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы”, “Педагогика жана мектепке чейинки билим берүүнүн методикасы”, “Социалдык педагогика” ж.б.

Көркөм билим берүү. Даярдоо профили: “Сүрөт искусствосу”.

Дене тарбия. Даярдоо профили: “Дене тарбия”.

К.мамбетакунов атындагы нарын Педагогикалык колледжи

Адистиктер

Башталгыч класстын мугалими

Колдонмо информатика

Дене тарбия мугалими

Социалдык педагогика

Мектепке чейинки билим берүү

Социалдык-маданий ишмердүүлүк жана элдик көркөм чыгармачылык

Эмгек технологиясы

Нарын агрардык техника- экономикалык колледжи

Адистиктер

Финансы

Салык жана салык салуу

Менеджмент

Экология

Агрономия

Ветеринария

Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн технологиясы

Эсептөө техникасын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө

Электр станциялары, тармактары жана системалары

Унаада жүк ташууну уюштуруу жана башкаруу

Тигүү буюмдарын моделдештирүү жана конструкциялоо

 

Автомектеп

НМУнун алдындагы автомектеп 1999-жылдан бери иштеп келе жатат. Мында НМУнун студенттери кошумча кесип катары «В» жана «ВС» категориясы боюнча айдоочулук кесипти үйрөнө алышат. Студенттердин кызматында заманбап айдоочулук тренажер жана окуу автомашинасы бар. Анда «Жол кыймылын уюштуруу» кафедрасынын тажрыйбалуу окутуучулары сабак берет. Айдоочулук курсту аяктаган студенттер мамлекеттик үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк алышат.

Магистатура

НМУнун Эл аралык магистрдик борбору

Окутуу мөөнөтү – 2 жыл (күндүзгү окутуу формасы).

Педагогика. Даярдоо профилдери: “Мектепке чейинки билим берүү”, “Баштапкы билим берүү”, “Жогорку билим”.

Менеджмент. Даярдоо профили: “Агрардык менеджмент”.

ОКУУГА ТАПШЫРУУ YЧYН ЗАРЫЛ ДОКУМЕНТТЕР:

Арыз (документтерди тапшырган учурда жазылат);

Билими тууралуу документ (күбөлүк, аттестат же диплом) (түп нускасы);

№086-У формасындагы медициналык маалымкат (бакалавриатка жана магистратурага талап кылынбайт);

Паспорт же өздүгүн тастыктоочу документ;

3х4 өлчөмүндөгү 6 (алты) фотосүрөт

Жалпы республикалык тестирлөөнүн (ЖРТнын) сертификаты (түп нускасы) (колледжге жана магистратурага талап кылынбайт).

Кошумча маалымат алуу үчүн

даректер:

Нарын ш., С.Орозбаков көчөсү, 25.

С.Нааматов атындагы

Нарын мамлекеттик университетинин

Башкы окуу корпусу

Тел.: (03522) 50814,

0773954058, 0705484179

Факс: (03522) 50814.

E-mail: nsu@ktnet.kg

Веб-сайт: www.nsu.kg

С.Нааматов атындагы

Нарын мамлекеттик университетине

КОШ КЕЛИӉИЗДЕР!