↑ Вернуться: Абитуриентке

Абитуриент 2017-2018- окуу жылы

С.Нааматов атындагы НМУнун ректору, э.и.д., проф. Омуралиева Д.К.

Урматтуу абитуриент!

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети – тездик менен өнүгүп келе жаткан жаш окуу жайлардын бири. Түзүлгөнүнө жыйырма эле жыл болсо да, ушул кыска убакыттын ичинде Нарын университети өлкөбүздөгү жогорку окуу жайлардын ичинде өзүнүн татыктуу ордун ээлей алды. Муну 2016-жылы Германиянын агенттигинин көз карандысыз аккредитациясынан, 2017-жылы май айында Кыргызстандын көз карандысыз аккредитациясынан ийгиликтүү өтүп, билим сапаты тастыкталганы да ырастап турат.

Университетте студенттердин сапаттуу билим алышы, замандын талаптарына ылайык жогорку квалификациялуу адис болуп калыптанышы үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Нарын университетинде окутуунун жаңы, натыйжалуу технологияларын, жаңы маалыматтык технологияларды колдонууга чоң басым жасалат. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз Кыргызстандын бардык булуң-бурчтарында гана эмес, Россияда, Казакстанда, Европа өлкөлөрүндө жана Америкада өз кесиби боюнча ийгиликтүү иштеп жатышат.

Студенттердин билим алуусуна, жашоосуна, активдүү эс алуусуна бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Биздин максатыбыз – Сиздин ишенимдүү келечегиңизди, Сиздин ийгиликтүү жашооңузду камсыз кылуу.

Университеттин коомдук турмушу

Даярдоо багыттары жана адистиктер

2017- 2018- окуу жылына тѳмѳнкү багыттарга кабыл алууну ЖАРЫЯЛАЙТ

 2017- 2018-  окуу жылына кабыл алуунун ГРАФИГИ

2017- 2018- окуу жылына кабыл алуу комиссиясынын иштөө​ ГРАФИГИ

2017- 2018- окуу жылына кошумча предметтик тесттер

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин даярдоо профилдери

 

 

Кошумча маалымат алуу үчүн даректер:

Нарын ш., С.Орозбаков көчөсү, 25.

С.Нааматов атындагы

Нарын мамлекеттик университетинин

Башкы окуу корпусу

Тел.: (03522) 50814,

0773954058, 0705484179

Факс: (03522) 50814.

E-mail: nsu@ktnet.kg

Веб-сайт: www.nsu.kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Даярдоо багыттары жана адистиктер

Агрардык-техникалык факультет Электр энергетикасы жана электр техникасы. Даярдоо профилдери: «Электр станциясы», “Гидроэлектр энергетикасы». Информатика жана эсептөөчү техника. Даярдоо профилдери: “Маалыматты иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары». Жерге жайгаштыруу жана кадастр. Даярдоо профили: “Жайыттарды жайгаштыруу”. Колдонмо информатика. Даярдоо профили: “Экономикадагы колдонмо информатика”. Транспорттук процесстердин технологиясы. Даярдоо профилдери: «Жол кыймылын уюштуруу жана коопсуздук», “Жүк ташууну уюштуруу жана транспортто …

Смотреть страницу »

Университеттин коомдук турмушу

Университетте окуу процесси окутуунун кредиттик технологиясы боюнча модулдук-рейтингдик система менен жүргүзүлөт. Интернетке туташылган 11 компьютердик класс, лингафондук кабинет, аудио-видео борбору жана чет тилдерин акысыз окутуучу 7 эл аралык борбор (орус, англис, кытай, түрк, араб, корей, немец тилдери) студенттерге кызмат көрсөтөт. Нарын университетинде эл аралык байланыштар мыкты өнүккөн. Акыркы 5 жыл ичинде 74 студент, 46 окутуучу …

Смотреть страницу »