“θткөндүн баалуу тарыхы , ыйык казынасы”

“Педагогика  жана   окутуунун технологиялары”  кафедрасынын  окутуучусу   Бакиров  М.К, тарых, философия жана социалдык- экономикалык   билим  берүү кафедрасы   менен  биргеликте    20 – апрелде (2017- жыл)  Тарыхый  эстеликтерди  коргоо күнүнө  карата  Какен Мамбеталиева   атындагы  Нарын  мамлекеттик облустук   тарыхый  этнографиялык  музейинде “θткөндүн  баалуу  тарыхы , ыйык  казынасы”  деген  темада  көргөзмө  уюштурду. Көргөзмөдө  окутуучунун өз   колунан   жаралган   эмгектери, макеттери    жана   көркөм өнөр  адистигинин  студенттеринин  эмгектери  көрсөтүлдү.