↑ Вернуться: Филология факультети

Герман тилдери кафедрасы

Жаңылыктары

Кафедра башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу  Салмакеева Назгул Жекшенбековна

Герман тилдер кафедрасы университеттин алгачкы кафедраларынын бири. Бул кафедра 1996-жылы “Тилдер кафедрасы” болуп түзүлүп, курамына Англис тили жана адабияты, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты адистиктери кирген. 1998-жылы “филология факультети” түзүлүп,англис тили жана адабияты кафедрасы болгон жана кафедра башчысы-Чоробаева  Н. А иштеген.  2001-жылы «чет тилдер факультети» болуп аталып, курамына эки кафедра кирген: 1. Англис тили жана адабияты кафедрасы 2. Чет тилдерин окутуунун методикасы кафедрасы. 2010-жылы кайрадан «Филология факультети» болуп, чет тилдер кафедрасынын курамында төмөнкүдөй  адистиктер жана борборлор болгон. vАнглис тили жана адабияты адистиги vКытай тили vАраб тили vКорей тили Тил үйрөнүү борборлору дагы ачылган: 1. Кытай тилин окутуу борбору 2. Корей тилин окутуу борбору 3. Араб тилин окутуу борбору 4. Англис тилин окутуу борбору 5. Араб тилин окутуу борбору 6. Түрк тилин окутуу борбору Профессорлук-окутуучулук жамааты 21 адамды түзөт. Алардын ичинен 2 доцент, 5 улук окутуучу, 11 окутуучу, 1 лаборант, 4 волонтер эмгектенет. Кафедра окуу процесстеринен тышкары окуу-методикалык, илимий изилдөө иштерин жүргүзүп, маданий-массалык, коомдук иштерге активдүү катышат. 2001-жылы май айында кафедранын мүчөсү Н. А. Чоробаева   «Орус, кыргыз жана англис тилдериндеги зат атоочту салыштырма типологиялык жактан изилдөө» аттуу кандидаттык диссертациясын Илимдер Академиясынын академиги, доктор, профессор Сыдыков Жеңиш Кадыралиевичтин жетекчилиги астында жактаган. 2007-жылы окутуучу Ж. Б. Эгимбаева «ЖОЖдагы техникалык кесиптеги студенттердин гуманитардык билимдерге баалуулук мамилесин калыптандырууда дидактикалык шарттар» деген темада доктор, профессор А. Алымбековдун жетекчилиги менен кандидаттык диссертациясын жактаган. 2008-жылдан тартып Ж. Баласагын атындагы КМУУнун профессору, филология илимдеринин доктору Токоев Таалайбек Токтосуновичтин илимий консультанттыгы менен «Т. Касымбековдун «Сынган кылыч» романындагы татаал сүйлөмдөрүн орус жана англис тилдерине которулушунун өзгөчөлүктөрү» деген темада докторлук диссертациялык изилдөөнүн үстүндө иш алып барууда. Азыркы учурда кафедранын дагы окутуучусу; А. С. Айдаралиева кандидаттык дисертациясын жактоо алдында турат. 1996-2010-жылдардын аралыгында 1700 бүтүрүүчү «англис тили жана адабияты » деген адистикти алып чыгышкан. Анын ичинен 8 бүтүрүүчү АКШда эмгектенишет. Мындан сырткары 11 студент Кытай, Корея, Польша, Германия, Казакстан мамлекеттеринде 1 айдан 1 жылга чейинки стажировкалардан өтүп келишкен. Азыркы учурда көпчүлүгү эл аралык уюмдарда (ПРООН, Хельветас, АКОК, ОБСЕ), республиканын ар кайсы региондорундагы мектептерде  кызмат өтөшүүдө.2014-2015- окуу жылында тилдер кафедрасы аты герман тилдер кафедрасы болуп аталып калды.

Кафедрага төмөндөгү: “Америка таануу  борбору”, “немис тили борбору” бекитилип берилген.
Кафедрадагы илимдин кандидаттары:
Чоробаева Нарынкул Абдыкалыковна
 Айдаралиева Айнура Сабыровна
Салмакеева Назгуль Жекшеновна

«Шекспир театры»

1998-жылы А-1-97 группасынын жана окутуучу Боогачиева Г.М. тарабынан түзүлгөн. Бул театрды герман тилдер кафедрасынын окутуучусу Мамбеталиева Айзада жетектейт.Театрга таланттуу, активдүү студенттер тандалат. В.Шекспирдин «Король Лир» сценкасын коюу менен өзүнүн ишин баштаган.  А-1-97 группасы өздөрүнүн талантын жана активдүүлүгүн көрсөтүшкөн. 1999-жылы А-1-2-98 группалары «Ромео жана Джульетта» сценкасын коюшкан. Тилдердин фестивалына карата 2008-жылы А-1,2-04 группалары «12-чи түн» комедиясын коюшкан. Театр азыр дагы ишин улантып келе жатат.

«Куурчак театры»

Бул театр 2005-жылы сентябрда түзүлгѳн. Театрды Жапарова Космира жетектейт. Театрга 1-курстун студенттери тандалат. Театрдын максаты университеттин сциалдык-маданий, илимий ишмердүүлүгүнѳ тартуу жана чет тилин үйрѳнүүгѳ кызыгуусун арттыруу менен сѳз байлыгын кѳбѳйтүү, аны күнүмдүк турмушунда колдоно билүүсүнѳ кѳмѳк кѳрсѳтүү болуп эсептелет. Театр «Кар канышасы», «Винни Пух», «Кулчу кыз» аттуу жомокторду англис тилинде университеттин студенттерине тартуулап келе жатат.  Куурчактарды жана аларга даярдалган костюмдарды, кийимдерди студенттер ѳз колдору менен даярдашат.

«Орус театры»

Бул театр 2003 –жылы студенттер жана окутуучулар тарабынан ачылган. Бул театрды М.У Абдыразакова жетектейт. Университеттин деңгээлинде жакшы жетишкендиктерди көрсөтүштү. Театр биринчи жолу А.С. Пушкиндин туулган күнүнө арнап «Моцарт жана Сальери» пьесасын коюу менен башталган. Мындан сырткары бул кечеде студенттер ыр окушкан, ырдашкан.

Экинчи жолу А-1-2-03 группасы тарабынан байыркы грек мифи «Фаэтон» жана этюдду кѳрсѳтүшкѳн. Бардык пьесалар биринчи студенттер менен бирдикте талкууланып, анан сценарийи жазылат.

Поэзия клубу

1999-жылы уюшулган. Алгач кѳркѳм окуу менен башталган. Студенттер жана мугалимдер ѳздѳрүнүн кѳргѳзмѳлѳрүн, акындардын чыгармалары кѳркѳм окуу менен коштолуп келген. 2004-жылдан бери чет тилдер адистигиндеги студенттердин арасынан чыккан жаш таланттардын ырларын угуу, талкуу кылып, поэзия кечеси ѳткѳрүлүп турат. Поэзия кечесине сыйлуу   маданий кызматкерлер, белгилүү инсандар келип турушат.

«Немец тили» борбору

Немец тили борбору С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин ректору профессор А.А.Акматалиевдин жана эл аралык байланыш бѳлүмүнүн башчысы Э.Байбагышовдун иинициативасы менен Нарын мамлекеттик университетинин Филология факультетинин жардамы астында 2010-жылдын 18-ноябрда түзүлгѳн. Ачылгандан баштап ошол борборду ѳнүктүрүү окуу куралдарын камсыз кылуу баардык окуу шарттарына ылайыктуу бѳлүш үчүн Гете институттун жана немец тили бѳлүмүнүн жардамы астында ачылган. …

Смотреть страницу »

«Студенттик Чындык» («Students Truth»)

Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин А-1-11 группасынын студентери «Газета» сабагынан алган тарбиялык билиминин негизинде «Студенттик Чындык» («Students Truth») аттуу англис тилинде журнал чыгарышты. 2014- жылдын 3 декабрында журналдын презентациясы болуп өттү. Анда НМУнун ректору Омуралиева Д.К., Илим, инновациялык технологиялар жана тышкы иштер боюнча проректору Чоробаева Н.А., мамлекеттик тил жана окуудан тышкаркы иштер боюнча проректор …

Смотреть страницу »

Айдаралиева Айнура Сабыровна

        № Название Место издания Издательство Город Год 1 Предлогдор жана байламталар конструкциялардын компоненттери катары Эл Агартуу1-2’2009 Редакция «Алтын Тамга» Бишкек 2009 2 Каралып жаткан типтеги «КШС + багынынкы» конструкциялардын англис тилдуу адабияттарда иликтениши Наука и новые технологии, № 3. Издательство «Научных журналов и детской художественной литературы» Бишкек 2009 3 Типологические особенности …

Смотреть страницу »

Герман тилдер кафедрасынын окутуучусу Абдыраимова Жазгүлдүн

Порто университети  боюнча берген отчету : Мен Абдыраимова Жазгүл, 2014-жылдын 1 –октябрында Эрасмус Мундус проектисинин TOSCA II программасы боюнча , Португалиянын Порто шаарындагы Порто Университетине 1 айга «Билим берүүнүн ыкмасы»  боюнча тажрыйба алмашууга барып келдим. 1- октябрь 2014 –жылы Порто шаарына келип кондум . Порто университети Португалия мамлекети боюнча эӊ алдынкы университеттеринин бири . Бараарым менен …

Смотреть страницу »

Жаңылыктары

А-1-11 группасынын студентери «Студенттик Чындык» («Students Truth») аттуу англис тилинде журнал чыгарышты. Индиядагы КИТ университетинин ректору Сатуендра Патнакка…  Герман тилдер кафедрасынын окутуучусу  Абдыраимова Жазгүл  Порто университетинде Индиядагы иш сапар,

Смотреть страницу »

Индиядагы КИТ университетинин ректору Сатуендра Патнакка

С.Нааматов атындагы НМУнун ардактуу профессору наамы ыйгарылды.

Смотреть страницу »

Салмакеева Назгул Жекшенбековна филология илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу

Публикацияланган макалалар: Кызматчы сөздөрдүн сүйлөм составындагы ээлеген орду. Б-2006 Семантическая типология английского, русского и кыргызского глаголов. Известия вузов Б-2007 Семантика и функции предлогов английского и русского языков // И. Раззаков атындагы КГТУ: Б., 2006. Семантическая типология английских, русских и кыргызских прилагательных и наречий.//«Хабаршы вестник» Алматы, 2008. Применение относительных слов //Известия вузов.- Б., 2008 Правомерное использование …

Смотреть страницу »

Чоробаева Нарынкүл Абдыкалыковна филология илимдеринин кандидаты, доцент

Илимий макалалары: 1.Чоробаева Н.А.- «Кыргыз жана англис тилдериндеги зат атоочторду салыштырма-типологиялык жактан изилдөө», Вестник НГУ , Нарын 2000 2.Чоробаева Н.А.- «Кыргыз,  жана англис тилдериндеги зат атоочтордун таандык категориясы», Вестник НГУ, Нарын 2000 3. Турсуналиев Т.Т, Чоробаева Н.А,  Байтугелова Ж.А.- Методическая разработка по английскому языку  для 1 курсов заочного отделения, Нарын,1999 4. Чоробаева Н.А — Методическое …

Смотреть страницу »