Агрардык-техникалык дисциплиналар кафедрасы

Иш чаралары

Кафедранын курамы

Квалификацияны жогорулатуу

TEMPUS долбоорунун алкагында MAPREE магистердик программасы

MAPREE программасы жөнүндө маалымат

2013-14 окуу жылында  MAPREE программасы боюнча  Агрардык-техникалык дисциплиналар кафедрасында аткарылган иштер

2013-жылдын 13-15  ноябрында Ысык-Көлдөгү  MAPREE программасынын өнөктөштөрүнүн жолугушуусу

Темпус долбоорунун алкагында Борбордук Азия менен Россиядагы калыбына келүүчү энергия жана курулуштагы энергиянын натыйжалуулугу боюнча магистердик программасы (MAPREE)

«Ааламдашуунун шартында Кыргызстандын регондорун туруктуу өнүктүрүү” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциянын

Ат-Башы суу электр чордонуна

Встреча с представителями университета  Айнштат – Инголштад (Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt )

2013-14 окуу жылында MAPREE программасы боюнча Агрардык-техникалык дисциплиналар кафедрасында аткарылган иштер

Нарын регионундагы электр жана башка  тармактарындагы ишканалардан сурамжылоо жүргүзүүнүн жыйынтыгында Темпус долбоорунун MAPREE программасы менен адистерди даярдоо белгилүү болду. Жаңы  магистрдик программасындагы  бөлүнгөн дисциплиналар боюнча окутуучуларга бул долбоорду презентациялоо жана аларга   дисциплиналардын силлабустарын жана лекциялык китепттерин даярдыкты бүткөрүү 2014-жылдын май айына белгиленди. Үчүнчү   маселе боюнча лабораториялык приборлорду алууга 15500 € бөлүнөөрүн төрага маалымдады жана ушул …

Смотреть страницу »

2013-жылдын 13-15 ноябрында Ысык-Көлдөгү MAPREE программасынын өнөктөштөрүнүн жолугушуусу

13-ноябрь 2013-жылы Кыргызстанда Темпус долбоорунун алкагында MAPREE программасы боюнча 19 өнөктөш университеттердин жолугушуусу  Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети ачылып Швециянын Лунд университетинен, Латвия, Россия, Таджикистан, Казахстандын өлкөлөрүнүн университеттеринен,   С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик жана Ош технологиялык университеттеринин өкүлдөрү  келишкен.

Смотреть страницу »

2013-жылдын 13-15 ноябрында Ысык-Көлдөгү MAPREE программасынын өнөктөштөрүнүн жолугушуусу

13-ноябрь 2013-жылы Кыргызстанда Темпус долбоорунун алкагында MAPREE программасы боюнча 19 өнөктөш университеттердин жолугушуусу  Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети ачылып Швециянын Лунд университетинен, Латвия, Россия, Таджикистан, Казахстандын өлкөлөрүнүн университеттеринен,   С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик жана Ош технологиялык университеттеринин өкүлдөрү  келишкен.

Смотреть страницу »

TEMPUS долбоорунун алкагында MAPREE магистердик программасы

2014-жылдын 27-майында С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Агрардык-техникалык дисциплиналар кафедрасында TEMPUS долбоорунун алкагында MAPREE магистердик программасына ылайык калыбына келүүчү энергияны колдонууну жайылтуу максатында Агрардык-техникалык факультетте “Электр чордондору”, “Экология жана жаратылышты пайдалануу” адистигинде окуган студенттерге атайын күндүн энергиясын колдонуу боюнча Мастер класс өткөрүлдү. Кафедранын доценттери Байбагышов Э.М. жана Дегембаева Н.К. студенттерге күндүн энергиясыны менен иштеген параболалуу …

Смотреть страницу »

«Ааламдашуунун шартында Кыргызстандын региондорун туруктуу өнүктүрүү”

аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциянын №3 – техника, технология, экология секциясынын ишинде Агрардык-техникалык дисциплиналар кафедрасынын окуутучулары менен студенттери активдүү катышышты. ЭП-10 тайпасынын студенттери  Мортуков А. жана Таштанбек у. М.  “ECO- WIFI” деген темада доцент Байбагышов Э.М. жетекчилиги менен баяндама жасашты. Ал эми “Электр чордондору” адистигинде окушкан ЭЭ-1-12 тайпасынын студенттери Кендирбаев У., Касымалиев С., Токтобеков К., …

Смотреть страницу »

Ат-Башы суу электр чордону

2014-жылдын 20-майында Агрардык-техникалык факультетинин «Электр чордондору» адистигинде окуган ЭЭ-1-11, ЭЭ-1-12 жана ЭЭ-1-13 тайпаларынын студенттери Ат-Башы суу электр чордонуна барып практикалык сабак өтүп келишти. Практикалык сабакта суу электр чордонунун орнотмолору, имаратынын түзүлүшү, суу энергетикалык курулмалар, электрдик жабдуулар жана электрдик бөлүштүрүүчү түзмөктүн түзүлүшү, андагы орнотулган жабдуулар менен таанышышты

Смотреть страницу »

Встреча с представителями университета Айнштат – Инголштад

(Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt ) В 2014 году 7 января Ректоратом НГУ и кафедрой Аграрно-технических дисциплин был подписан договор о сотрудничестве Католикским университетом Айнштат-Ингольштата и обсужено дальнейшее двухстороннее сотрудничество.   Своими  научными исследованиями посетили наш Нарынский регион  профессор Умут Халик ( Dr. UmutHalik), профессор Бернд  (Dr. BerndCyffka), аспирант университета Айнштат-Ингольштата Флориант Ветз (FlorianBetz).

Смотреть страницу »

Жол кызматкерлери жана транспорт күнү

Жол кызматкерлери жана транспорт күнүнө карата университеттин ректору Омуралиева Дамира Кемеловна ушул тармакта иш алып барган айдоочу жана окутуучуларга ардак грамоталарды тапшырды.  

Смотреть страницу »

Квалификацияны жогорулатуу

Байбагышов Э.М. А-ч.и.к.,доцент – 1) Курс по повышению квалификации: Общеевропейская система обеспечения качества образовательных программ: внедрение стандартов внутренней и внешней гарантии качества в систему высшего образования Кыргызстана (Модель DoQuP) 2014.23,24.07 2) Курс по повышению квалификацию “Strategic planning and management”: Концепция стратегического планирования, Стратегическое управление, Создание модели стратегического управления, Стратегическое управление в нашей республике, реализация стратегического …

Смотреть страницу »

Магистратура

Разрешение Министерство образования КР на реализацию магистерской программы «Агрардык- техникалык дисциплиналар» кафедрасынын 2015- 2016 окуу жылына иш планы Профессордук- окутуучулук курам Учебная нагрузка магистратуры НГУ имени С.Нааматова на 2015-2016 учебный год Учебный план Курулуш. Калыбына келүүчү энергия булактары жана курулуштагы энергонатыйжалуулук магистердик программасынын 2015-2018 окуу жылдары үчүн стратегиялык планы «Кайра калыбына келүүчү энергия булактары жана …

Смотреть страницу »

Профессордук- окутуучулук курам

Шерматов Сагынбек Макеленович Оторова Сайрагул Турсуновна Молдалиев Эгенберди Дуйшекеевич Абдылдаев Обозбек Талипович   Дюшекеев Кубанычбек Дооткулович Чымырбаев Алымкул Бусурманкулович Казыбекова  Бурулкүл Асамидиновна Дегембаева Надира Калчаевна Жапаров Нарынбек Турдалиевич Турусбеков Чойбек Жеңишович Сулайманов Бакытбек Базарбаевич Мамбеталиева Кундуз Жамалбековна Чоробек кызы Айзат Бостонкулова Жылдыз Сагынбековна  Стамов А.К. Тазабек уулу Айбек

Смотреть страницу »

Темпус долбоорунун алкагында Борбордук Азия менен Россиядагы калыбына келүүчү энергия жана курулуштагы энергиянын натыйжалуулугу боюнча магистердик программасы (MAPREE)

2013 жылдын 25-декабрында С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Агрардык-техникалык факультетинин “Агрардык-техникалык дисциплиналар” кафедрасынын отурумунда Темпус долбоорунун алкагында Борбордук Азия менен Россиядагы калыбына келүүчү энергия жана курулуштагы энергиянын натыйжалуулугу боюнча магистердик программасынын (MAPREE) презентациясы болду. Анда долбоордун максаттары жана милдеттери, кафедрада жазалып жаткан долбоордун иш-чаралары боюнча университеттин ректоратына, окуу башкармалыгынын,  деканаттын өкүлдөрүнө  жана башка кафедралардын …

Смотреть страницу »