Тарых, философия жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы

imanalieb-300x275кафедра башчысы философия илимдеринин кандидаты,  доцент. 

Иманалиев Сыдык Садырбаевич

Кафедранын максаты:

  •  Фундаменталдуу теориялык билимдерди алган дүйнөгө жаны көз карашта  ой жүгүрткөн,  анализдөө жана таанып билүү методдорун алып жүргөн эмгек рыногуна конкуренттүү жогорку квалификациялык кадрларды даярдоо болуп саналат
  •  Кафедранын позитивдүү күчтүү жактарын  сактап калуу жана  өнүктүрүү

1996-жылы “Социалдык-гуманитардык” кафедра болуп түзүлгөн.

2003-жылы “Философия жана  социалдык дисциплиналар” кафедрасы.

2007-жылы “Тарых жана социалдык дисциплиналар” кафедрасы.

НМУнун 2009-жылдын 1-сентябрындагы  № 394/1 буйругу менен “Тарых, философия жана мамлекеттик башкаруу” кафедрасы болуп кайра түзүлгөн.

Кафедра  учурда “тарых” мугалимин  жана “мамлекеттик жана муниципиалдык кызмат” адистиктерин даярдап чыгарат.

Кафедрада; 1 илимдин доктору, 4 илимдин кандидаты, 2 ага окутуучу, 2 окутуучу, 1 ага лаборант  эмгектенишет.

Кафедрада студенттерди илимий иштерге тартуу жана илимий баяндамалардын, студенттин өздүк тапшырмаларынын конкурстары өткөрүлүп турат. Конкурстан женген студент университет тарабынан өткөрүлгөн  Студенттик илимий конференцияга катышат. Конференцияда татыктуу орундарды алган студенттер акчалай сыйлыка жана жеңүүчү деген Ардак грамотага ээ болот.

Университетибиздин бүтүрүүчүлөрү Кыргыз Республикабыздын билим берүү мекемелеринде иштеп жатышат.

Кафедранын окутуучулук курамы;

Бектемирова Айнагул Кашкарбаевна

Саргашкаев Эсенбай Абдраевич

Эсеналиева Гулжамал

Султангазы кызы Мээрим

Кафедрадагы доктор, кандидаттардын илимий эмгектери:

Иманалиев Сыдык Садырбаевич

история2-300x266 история-300x210

Бектемирова Айнагүл Кашкарбаевна

тарых, философия жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасынын профессорунун милдетин аткаруучу, тарых илимдеринин кандидаты Дареги:     Кыргыз Республикасы, Нарын ш., Ленин көчөсү, 97 а. кв. 26. Эл. почта: aina_bektemirova@mail.ru Туулган жылы жана жери: 10.03. 1961, Нарын облусу, Нарын району, Дөбөлү айылы. Билими: 1986—жылы СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүргөн.  Адистиги – тарыхчы, тарых жана коом …

Смотреть страницу »

Иманалиев Сыдык Садырбаевич

ИЛИМИЙ ИШТЕРИНИН ТИЗМЕСИ 2013-2014 окуу жылдары №п/п Эмгектердин аталышы Иштин мүнөзү Басма, журнал (номери, жылы) же авторлук күбөлүгүнүн номери Авторлошторунун аты-жөнү 1 Кыргызстандын тарыхы (тесттик суроолор)   басма   — Бишкек: «Maxprint»,  2013. – 85 б.   Бектемирова А.,Курманалиев К., Жумабаев М. 2 Нарын облусундагы коло доорунун эстеликтери (макала) басма Известия Вузов. – 2013. — №5. …

Смотреть страницу »

Саргашкаев Эсенбай Абдраевич

Год и место рождения: Кыргызская Республика, Ат-Башинский район с. 1-мая   Нарынской области, 18.04.65 г. Национальность: кыргыз Семейное положение:  женат ОбразованиеВысшее:  1987-1992 гг. Исторический факультет Кыргызский национальный университет им. 50-летия СССР                               Специальность:   Историк и учитель обществоведения 2012-2012-2014 гг. Нарынский государственный университет …

Смотреть страницу »

Султангазы кызы Мээрим

 родилась 15 января 1980 года. Образование: Высшее. Окончила Нарынский государственный университет Юридический факультет 1997-2002 гг. с отличием,  по специальности юрист. С сентября 2002-года – преподаватель кафедры специальных юридических дисциплин Нарынского государственного университета имени С. Нааматова. В настоящее время – старший преподаватель кафедры истории и социально-экономического образования педагогического факультета Нарынского государственного университета имени С. Нааматова. Преподаваемые …

Смотреть страницу »

“θткөндүн баалуу тарыхы , ыйык казынасы”

“Педагогика  жана   окутуунун технологиялары”  кафедрасынын  окутуучусу   Бакиров  М.К, тарых, философия жана социалдык- экономикалык   билим  берүү кафедрасы   менен  биргеликте    20 – апрелде (2017- жыл)  Тарыхый  эстеликтерди  коргоо күнүнө  карата  Какен Мамбеталиева   атындагы  Нарын  мамлекеттик облустук   тарыхый  этнографиялык  музейинде “θткөндүн  баалуу  тарыхы , ыйык  казынасы”  деген  темада  көргөзмө  уюштурду. Көргөзмөдө  окутуучунун өз   колунан   жаралган   эмгектери, макеттери    жана   көркөм өнөр  …

Смотреть страницу »