Тарых, философия жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы

imanalieb-300x275кафедра башчысы философия илимдеринин кандидаты,  доцент. 

Иманалиев Сыдык Садырбаевич

Кафедранын максаты:

  •  Фундаменталдуу теориялык билимдерди алган дүйнөгө жаны көз карашта  ой жүгүрткөн,  анализдөө жана таанып билүү методдорун алып жүргөн эмгек рыногуна конкуренттүү жогорку квалификациялык кадрларды даярдоо болуп саналат
  •  Кафедранын позитивдүү күчтүү жактарын  сактап калуу жана  өнүктүрүү

1996-жылы “Социалдык-гуманитардык” кафедра болуп түзүлгөн.

2003-жылы “Философия жана  социалдык дисциплиналар” кафедрасы.

2007-жылы “Тарых жана социалдык дисциплиналар” кафедрасы.

НМУнун 2009-жылдын 1-сентябрындагы  № 394/1 буйругу менен “Тарых, философия жана мамлекеттик башкаруу” кафедрасы болуп кайра түзүлгөн.

Кафедра  учурда “тарых” мугалимин  жана “мамлекеттик жана муниципиалдык кызмат” адистиктерин даярдап чыгарат.

Кафедрада; 1 илимдин доктору, 4 илимдин кандидаты, 2 ага окутуучу, 2 окутуучу, 1 ага лаборант  эмгектенишет.

Кафедрада студенттерди илимий иштерге тартуу жана илимий баяндамалардын, студенттин өздүк тапшырмаларынын конкурстары өткөрүлүп турат. Конкурстан женген студент университет тарабынан өткөрүлгөн  Студенттик илимий конференцияга катышат. Конференцияда татыктуу орундарды алган студенттер акчалай сыйлыка жана жеңүүчү деген Ардак грамотага ээ болот.

Университетибиздин бүтүрүүчүлөрү Кыргыз Республикабыздын билим берүү мекемелеринде иштеп жатышат.

 

история2-300x266 история-300x210

Кафедранын ишмердүүлүгү

С.Нааматов атындагы НМУда «Көчмөндөр маданиятынын баалуулугу, өзгөчөлүгү жана тарыхы» аттуу тегерек стол болуп өттү 2018-жылдын 16-мартында С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин «Тарых, философия жана социалдык-экономикалык билим берүү» кафедрасы тарабынан «Көчмөндөр маданиятынын баалуулугу, өзгөчөлүгү жана тарыхы» аттуу облустук деӊгээлдеги тегерек стол уюштурулду. Аталган тегерек столго Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Нарын облусундагы координатору С.Нурмамбетов, НМУнун ректору, …

Смотреть страницу »

Профессордук-окутуучулук курам

Бектемирова А.К-т.и.к., проф.м.а Иманалиев С.С.-филос.и.к. Саргашкаев Э.А.-т.и.к

Смотреть страницу »