Экономика жана бухгалтердик эсеп кафедрасы

 

Кыргызстанды анын ичинен тоолуу Нарын  регионунда экономиканы алга жылдырууга, чон салым кошуу жана региондогу жаштарды азыркы заманга ылайык керектүү адистердиктерге тартуу максатында Нарын Мамлекеттик Университетинде 1996-жылы  «Экономика» кафедрасы уюшулган.

Ректордун приказы менен 30.08.1997 жылы «Экономика, бизнес жана башкаруу факультетинде «Бухгалтердик эсеп жана менеджмент», «Финансы жана кредит» кафедралары түзүлгөн.
2006-жылы кайрадан факультет «Информациялык технологиялар, экономика жана башкаруу» аталып, «Экономика жана салык салуу» кафедрасы ачылган.

2010-жылы  №01-12/82.25.06.2010. «Экономика, бизнес жана башкаруу» факультети кайрадан түзүлүп «Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент» кафедрасы ишин ийгиликтүү улантып студенттердин билимин чындоого өз ишин арнап келүүдө.
Азыркы кезде кафедрада Болон процессинин принциптерин ишке ашыруу үчүн «Бухгалтердик эсеп», «Менеджмент», «Каржы жана насыя» адистиктери боюнча специалистерди, бакалавриат жана магистратура денгээли боюнча күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө билим берилүүдө. 521604 «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кесибин алгандар ар турдүү менчиктеги өнөр жай ишканаларында жана уюмдарда бухгалтер, кассир, экономист, аудитор ж.б. жумуштарда иштей алышат. Бухгалтердик квалификациясы эсеп-кысаптын азыркы мезгилдеги Эл аралык стандартына жооп берүү менен бардык эсеп-кысапты мыйзамдын жана нормативдүү материалдардын негизинде так жүргүзүшү керек. Бухгалтер ар дайым өзүнүн билимин жогорулатып, дуйнөдөгү эсеп- кысаптын өзгөрүү жана жанылануусун билип, практика жүзүндө пайдаланышы керек.

521603 «Каржы жана насыя» кесибин алгандар ар түрдүү менчиктеги ишканаларга жана уюмдарга финансист – менеджер болуп иштегенге даярдалат. Ѳзүнүн квалификациясы боюнча төмөндөгүлөрдү билиши керек: акча каражаттары кредит жана эл аралык валюта менен эсептешүү, банк жана биржанын ишкердүүлүктөрү боюнча Кыргыз Республикасынын ичиндеги иштелип жаткан мыйзамдарды, баалуу кагаздардын түрүн жана анын айлануусун, бухгалтердик эсеп-кысапты толук билүү, компьютерде иштегенди билиши керек. Бүгүнкү күндө кафедрада жогорку квалификациялуу, компетенттүү окутуучулар эмгектенип келет.

Кафедранын күчтүү жактары.

 • Квалификацияны жогорулатуу, профессионалдык жактан өсүү мүмкүнчүлүктөрү;
 • Жогорку квалификациядагы профессордук- окутуучулар курамы;
 • Окуу методикалык комплекстердин, программалардын, силлабустардын жогорку сапаттуулугу;
 • Практик окутуучуларды кафедрага тартуусу;
 • Эл аралык жана республикалык денгээлдеги проектер менен кенири иштеши.
 • Жумуш берүүчүлөрдүн бүтүрүүчүлөр туралуу жакшы сын-пикирлердин айтылышы.
 • Жогорку квалификациялуу экономистерди даярдоодогу кафедранын негизги милдеттери:
 • Мамлекеттик стандарт аныктагандай, рыноктун адистерге болгон суроо-талабына ылайык, илимий-техникалык прогресстин талаптарынын негизинде окуу, илимий жана тарбиялык ишмердикти уюштурууну камсыз кылуу.
 • Укуктук мамлекеттин жана рыноктук мамилелердин түзүлүү шартында студенттерге болуп жаткан өзгөрүүлөрдү иликтөө жөндөмүн үйрөтүү;
 • Конкуренттик чөйрөдө профессордук-окутуучулук курамдын жана студенттердин жоопкерчилигин жогорулатуу;
 • Эффективдүү жана алдынкы ыкмадагы окутуунун технологияларын колдонуу;
 • Материалдык-техникалык базаны бышыктап жана аны жаны талапка жооп берүү денгээлине жеткизүү;
 • Студенттерге чыгармачылык активдүүлүк жана үзгүлтүксүз өз алдынча билимге болгон умтулуусун жаратуу ж.б.
 • Кафедранын атаандаштыкка туруштук берүүчү артыкчылыктары:
 • Билим берүү кызматын колдонуучулардын керектөөсүн мыкты билүүсү;
 • Региондук денгээлде эл-чарбасынын маанилүү көйгөйлөрүн чечүү үчүн топтолгон чон илимий жана окуу-  методикалык потенциал боюнча  кафедра лидерлик орундарды ээлеп турат.

Кафедра жѳнүндѳ презентация

Кафедрадагы иш чаралар

Кафедранын ийгиликтери

 

Ачык сабак

Смотреть страницу »

Жумуш берүүчүлөр жана студенттер, жолугушуу

С. Нааматов атындагы   Нарын мамлекеттик университетинин  Экономика бизнес жана башкаруу факультетинин  Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент кафедрасынын жумуш берүүчүлөр менен жолугушууну өткөрүү   графиги.    №   Мекемелердин    аты   Күнү Жооптуу Эскертүү 1 Нарын СЭЗ генералдык дирециясы 14.02.2017 ж Исраилов Э.М Протокол №1 Презентация ХАБА 2 Коммерциялык банк мекемелери     21.02.2017 ж Ырыскелдиева А.К   Айдарова …

Смотреть страницу »

Илимий студенттик конференция

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин 20 жылдыгына карата Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент кафедрасы тарабынан өткөрүлгөн Экономикалык биримдик Нарын регионунун социалдык-экономикалык өнүгүү платформасы катары аттуу декаданын алкагында уюшулган «Нарын регионунун  социалдык-экономикалык өнүгүүcү,  студенттердин көз карашы менен» темасында илимий студенттик конференцияна отчет:   Студенттик конференцияда бардыгы 15 студент статьяларын даярдашып, алардын ичинен 2 доклад жасашкан …

Смотреть страницу »

Кафедранын жетишкен ийгиликтери

С.Нааматов атындагы НМУнун Билим берүүнүн сапаты бөлүмү тарабынан  Жогорку кестиптик билим берүүнү жакшыртуудагы ийгиликтер үчүн  2016- 2017 окуу жылындагы «Мыкты илимий жетекчи» деп БЭЭжМ кафедрасынын төмөнкү окутуучулары табылды: Айдарова Бурул Акайбековна Бекирова Динара Осмоналиевна Куканова Чолпонай Абдыбековна Супатаева Гулзат Табалдиевна   С.Нааматов атындагы НМУнун Билим берүүнүн сапаты бөлүмү тарабынан  Жогорку кестиптик билим берүүнү жакшыртуудагы ийгиликтер …

Смотреть страницу »

Нарын Эркин Экономикалык аймагы

Февралдын 14, 2017 –жылы Нарын Эркин Экономикалык аймактын генералдык директору Абдрасулова Гүлзат Аскарбековна менен С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Экономика бизнес жана башкаруу факультетинин Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент кафедрасында жумуш берүүчүлөр жана студенттер менен жолугушуу болуп ѳттү.

Смотреть страницу »

Профессордук окутуучулук курам

Асанов Жолдош Асанович,  Өмүралиева Дамира Кемеловна,  Нуралиева Назгүл Молдалиевна,  Бекирова Динара Осмоналиевна Койчуманова Индира Токтогуловна, Майрамбек кызы Бермет,  Куканова Чолпонай Абдыбековна  Дуйшеева Нуржан Келдибековна,  Акматова Керез Исабековна,  Сулайманова Көкүл Ишенбековна    

Смотреть страницу »

Улуттук экономиканы бекемдөө жылы.

Улуттук экономиканы бекемдөө жылына карата  “Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент”  кафедрасы  Нарын облустук С. Орозбаков  атындагы китепкананын “Экономика жана укук”  бөлүмү менен биргеликте  “Кыргызстан бажы мейкиндигинде” жана “Нарын облусунун жол картасы”  аттуу  темаларда  Нарын областынын  ички иштер башкармалыгынын  кызматкерлерине маалымат берилди.  Маалымат   “Бухгалтердик эсеп,  экономика жана менеджмент”  кафедранын ага окутуучусу  Ырыскелдиева Айзат Карыпбаевна тарабынан даярдалып, …

Смотреть страницу »