Экономика жана бухгалтердик эсеп кафедрасы

                                
    Кафедра башчысы экономика илимдеринин кандидаты  Бекирова Динара Осмоналиевна             

       

 

 

 

 

 

Кафедранын күчтүү жактары.

 • Квалификацияны жогорулатуу, профессионалдык жактан өсүү мүмкүнчүлүктөрү;
 • Жогорку квалификациядагы профессордук- окутуучулар курамы;
 • Окуу методикалык комплекстердин, программалардын, силлабустардын жогорку сапаттуулугу;
 • Практик окутуучуларды кафедрага тартуусу;
 • Эл аралык жана республикалык денгээлдеги проектер менен кенири иштеши.
 • Жумуш берүүчүлөрдүн бүтүрүүчүлөр туралуу жакшы сын-пикирлердин айтылышы.
 • Жогорку квалификациялуу экономистерди даярдоодогу кафедранын негизги милдеттери:
 • Мамлекеттик стандарт аныктагандай, рыноктун адистерге болгон суроо-талабына ылайык, илимий-техникалык прогресстин талаптарынын негизинде окуу, илимий жана тарбиялык ишмердикти уюштурууну камсыз кылуу.
 • Укуктук мамлекеттин жана рыноктук мамилелердин түзүлүү шартында студенттерге болуп жаткан өзгөрүүлөрдү иликтөө жөндөмүн үйрөтүү;
 • Конкуренттик чөйрөдө профессордук-окутуучулук курамдын жана студенттердин жоопкерчилигин жогорулатуу;
 • Эффективдүү жана алдынкы ыкмадагы окутуунун технологияларын колдонуу;
 • Материалдык-техникалык базаны бышыктап жана аны жаны талапка жооп берүү денгээлине жеткизүү;
 • Студенттерге чыгармачылык активдүүлүк жана үзгүлтүксүз өз алдынча билимге болгон умтулуусун жаратуу ж.б.
 • Кафедранын атаандаштыкка туруштук берүүчү артыкчылыктары:
 • Билим берүү кызматын колдонуучулардын керектөөсүн мыкты билүүсү;
 • Региондук денгээлде эл-чарбасынын маанилүү көйгөйлөрүн чечүү үчүн топтолгон чон илимий жана окуу-  методикалык потенциал боюнча  кафедра лидерлик орундарды ээлеп турат.

Кафедра жѳнүндѳ презентация

Кафедранын иш- чаралары

Смотреть страницу »

Профессордук окутуучулук курам

Асанов Жолдош Асанович,  Өмүралиева Дамира Кемеловна,  Нуралиева Назгүл Молдалиевна,  Бекирова Динара Осмоналиевна Койчуманова Индира Токтогуловна, Майрамбек кызы Бермет,  Куканова Чолпонай Абдыбековна  Дуйшеева Нуржан Келдибековна,  Акматова Керез Исабековна,  Сулайманова Көкүл Ишенбековна    

Смотреть страницу »