Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент кафедрасы


Кафедра башчысы экономика илимдеринин кандидаты Исраилов Эрик Мукашевич

Кыргызстанды анын ичинен тоолуу Нарын  регионунда экономиканы алга жылдырууга, чон салым кошуу жана региондогу жаштарды азыркы заманга ылайык керектүү адистердиктерге тартуу максатында Нарын Мамлекеттик Университетинде 1996-жылы  «Экономика» кафедрасы уюшулган.

Ректордун приказы менен 30.08.1997 жылы «Экономика, бизнес жана башкаруу факультетинде «Бухгалтердик эсеп жана менеджмент», «Финансы жана кредит» кафедралары түзүлгөн.
2006-жылы кайрадан факультет «Информациялык технологиялар, экономика жана башкаруу» аталып, «Экономика жана салык салуу» кафедрасы ачылган.

2010-жылы  №01-12/82.25.06.2010. «Экономика, бизнес жана башкаруу» факультети кайрадан түзүлүп «Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент» кафедрасы ишин ийгиликтүү улантып студенттердин билимин чындоого өз ишин арнап келүүдө.
Азыркы кезде кафедрада Болон процессинин принциптерин ишке ашыруу үчүн «Бухгалтердик эсеп», «Менеджмент», «Каржы жана насыя» адистиктери боюнча специалистерди, бакалавриат жана магистратура денгээли боюнча күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө билим берилүүдө. 521604 «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кесибин алгандар ар турдүү менчиктеги өнөр жай ишканаларында жана уюмдарда бухгалтер, кассир, экономист, аудитор ж.б. жумуштарда иштей алышат. Бухгалтердик квалификациясы эсеп-кысаптын азыркы мезгилдеги Эл аралык стандартына жооп берүү менен бардык эсеп-кысапты мыйзамдын жана нормативдүү материалдардын негизинде так жүргүзүшү керек. Бухгалтер ар дайым өзүнүн билимин жогорулатып, дуйнөдөгү эсеп- кысаптын өзгөрүү жана жанылануусун билип, практика жүзүндө пайдаланышы керек.

521603 «Каржы жана насыя» кесибин алгандар ар түрдүү менчиктеги ишканаларга жана уюмдарга финансист – менеджер болуп иштегенге даярдалат. Ѳзүнүн квалификациясы боюнча төмөндөгүлөрдү билиши керек: акча каражаттары кредит жана эл аралык валюта менен эсептешүү, банк жана биржанын ишкердүүлүктөрү боюнча Кыргыз Республикасынын ичиндеги иштелип жаткан мыйзамдарды, баалуу кагаздардын түрүн жана анын айлануусун, бухгалтердик эсеп-кысапты толук билүү, компьютерде иштегенди билиши керек. Бүгүнкү күндө кафедрада жогорку квалификациялуу, компетенттүү окутуучулар эмгектенип келет.

Кафедранын миссиясы.

Кафедранын негизги миссиясы — Бухгалтердик эсептин, аудиттин эл аралык стандарттарын, экономикалык анализди жана рынок экономикасынын принциптерин терен өздөштүргөн, жаны замандын талаптарына жооп берген бухгалтерди жана аудиторлорду, экономистерди, менеджерлерди даярдоо үчүн уюшулган.

Кафедранын келечектеги көрүнүшү.

Практикада өзүнүн жаны идеяларын жана башкаруучулук чечимдерин өзүнчө ишкананын, ошондой эле  бүтүндөй Кыргызстандын экономикасынын келечектеги өнүгүүсү үчүн жүзөгө ашырууга жөндөмдүү болгон экономиканын секторлорунун жогорку тутумдары үчүн жаны муундагы башкаруучу жана бизнес кадрларды даярдоонун ордосуна айландыруу.

Кафедранын максаты:

Дүйнөдөгү атактуу өсүп өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп, жаныча ой жүгүртүү, мыкты инсандарды жаратуу иши менен, билимди терендетүү, сапаттуу билим берүү эн негизги максат.

Кафедранын күчтүү жактары.

 • Квалификацияны жогорулатуу, профессионалдык жактан өсүү мүмкүнчүлүктөрү;
 • Жогорку квалификациядагы профессордук- окутуучулар курамы;
 • Окуу методикалык комплекстердин, программалардын, силлабустардын жогорку сапаттуулугу;
 • Практик окутуучуларды кафедрага тартуусу;
 • Эл аралык жана республикалык денгээлдеги проектер менен кенири иштеши.
 • Жумуш берүүчүлөрдүн бүтүрүүчүлөр туралуу жакшы сын-пикирлердин айтылышы.
 • Жогорку квалификациялуу экономистерди даярдоодогу кафедранын негизги милдеттери:
 • Мамлекеттик стандарт аныктагандай, рыноктун адистерге болгон суроо-талабына ылайык, илимий-техникалык прогресстин талаптарынын негизинде окуу, илимий жана тарбиялык ишмердикти уюштурууну камсыз кылуу.
 • Укуктук мамлекеттин жана рыноктук мамилелердин түзүлүү шартында студенттерге болуп жаткан өзгөрүүлөрдү иликтөө жөндөмүн үйрөтүү;
 • Конкуренттик чөйрөдө профессордук-окутуучулук курамдын жана студенттердин жоопкерчилигин жогорулатуу;
 • Эффективдүү жана алдынкы ыкмадагы окутуунун технологияларын колдонуу;
 • Материалдык-техникалык базаны бышыктап жана аны жаны талапка жооп берүү денгээлине жеткизүү;
 • Студенттерге чыгармачылык активдүүлүк жана үзгүлтүксүз өз алдынча билимге болгон умтулуусун жаратуу ж.б.
 • Кафедранын атаандаштыкка туруштук берүүчү артыкчылыктары:
 • Билим берүү кызматын колдонуучулардын керектөөсүн мыкты билүүсү;
 • Региондук денгээлде эл-чарбасынын маанилүү көйгөйлөрүн чечүү үчүн топтолгон чон илимий жана окуу-  методикалык потенциал боюнча  кафедра лидерлик орундарды ээлеп турат.

Кафедрадагы иш чаралар

Кафедранын ийгиликтери

Кафедранын профессордук- окутуучулук курамы:

Кафедрада 1 экономика илимдеринин доктору, 6 экономика илимдеринин кандидаты, 4 ага окутуучу, 8  педагогикалык жана практикалык жактан тажрыйбасы зор окутуучулар эмгектенет.

Студенттерге жана магистранттарга региондо эмгеги синген тажрыйбалуу практик экономист- бухгалтерлер билим берүүгө тартылган.

Бардык дисциплиналардан кафедрада окуу программалары, окуу-методикалык комплекстер(ОМК), окуу куралдары иштелип чыккан. Коллектив жаны методдор жана программаларга өзгөчө көнүл буруу менен бирге студенттер менен иштөөдө оригиналдуу ыкмаларды пайдаланышат. Кафедрада илимий-изилдөө иштери жогорку денгээлде жүрөт.

93 макала, 2 монография, 5 методикалык колдонмо жарыкка чыккан. Бардык окутуучулар республикалык, эл аралык конференцияларга активдүү катышууда.

Экономика илимдеринин доктору,  профессор Омуралиева Дамира Кемеловнанын жетекчилиги менен «Жайыттарды колдонуунун экономикалык натыйжалуулугун жогорулатуу» (Нарын облусунун мисалында) деген темада илимий изилдөө- иштерин 3 жылдан бери жүргүзүүдө.

Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент кафедрасынын курамы:

Асанов Жолдош Асанович, Куканов Абдыбек, Өмүралиева Дамира Кемеловна, Асан уулу Кубатбек, Нуралиева Назгүл Молдалиевна, Исраилов Эрик Мукашович, Бекбоева Махабат Амантуровна, Ырыскелдиева Айзат Карыпбаевна, Сарбагышева Айгүл Эсеновна, Супатаева Гүлзат Табылдиевна, Айдарова Бурулсун  Акайбековна, Койчуманова Индира Токтогуловна, Дуйшеева Нуржан Келдибековна, Акматова Керез Исабековна, Майрамбек кызы Бермет, Куканова Чолпонай Абдыбековна, Оморова Аида Муктаровна, Чекирбаева Майрамкүл Сагыновна,

Экономика илимдеринин доктору, кандидаттары
Омуралиева Дамира Кемеловна
Бекбоева Махабат Амантуровна
Асанов Жолдош Асанович
Куканов Абдыбек 

Исраилов Эрик Мукашевич

Нуралиева Назгул Молдалиевна

Бекирова Динара Осмоналиевна

Кафедранын окуу планы боюнча камсыз болгон адистикттер боюнча дисциплиналары:
Окутуучу Койчуманова Индира өзүнө жүктөлгөн дисциплина боюнча ачык сабак өттү.

21 апреля 2016 года состоялась олимпиада по дисциплине Экономика на кафедре Бухгалтерский учет, Экономики и Менеджмента.

Всего на олимпиаде участвовали 11 студентов. Участники олимпиады: Белеков Айбек. Дамиров Камчыбек. Жумабекова Нуркыз. Жумалиева Жазира. Ишенгазиев Бахтияр. Кадыралиева Жамиля. Камчыбекова Айгерим. Комиссаров Руслан. Кыялбек уулу Улукбек. Рыспай кызы Наргиза. Эселова Айчурок. Олимпиада проводилась: в первом этапе в форме индивидуальной работы (примечание: задание на стр.4). на втором этапе в виде групповых заданий (примечание: задание на …

Смотреть страницу »

Айдарова Бурул Акайбековна

722600 Кыргызская Республика, г. Нарын ул. М. Рыскулова 112, Телефон: (+996 3522) 5-09-70, факс: (+996 3522) 5-08-14 E-mail: burul1979@mail.ru E-mail:burul.aydarova @mail.ru Год и месяц рождения: 28 ноября 1979 года. Республика Кыргызстан.  г. Нарын. Семейное положение: Замужем, Трое детей. Образование: Высшее Какой вуз окончил: 1997-2002 гг. Нарынский государственный университет, Экономический факультет, Специальность «Финансы и кредит», 2010-2012 гг, Нарынский государственный университет, Международный магистерский центр, Специальность «Государственное муниципальное управления», Степень магистр Должность: Преподаватель кафедры «Экономики» …

Смотреть страницу »

Асан уулу Кубатбек

ул. Токтосуновой, 31-15 •г. Нарын, • 03522 50757 0555 315198 • 0778 217072  kubatasan@yandex.ru;  kubatbek@gmail.com   ОБРАЗОВАНИЕ Кандидат экономических наук,                                                             Высшая  аттестационная комиссия при Правительстве КР, Бишкек, Декабрь 2012 Магистр менеджмента                                                  …

Смотреть страницу »

Асанов Жолдош Асанович

Туулган жылы: 5-июлда 1943ж. Улуту: кыргыз, Үй бүлѳѳлү, беш баласы бар. Билими:Жогорку, 1968ж. — Ташкенттин Политехникалык институтун бүтүргѳн. Кесиби: инженер-экономист 1979ж. — Москванын башкаруу университетин бүтүргѳн. Кесиби: региондорду башкаруу жана пландоо 1983ж. — Санкт-Петербургдун Каржы жана экономика университетинин аспирантурасын бүтүргѳн Экономика илиминин кандидаты, профессордун милдетин аткаруучу Кыргыз, орус тилдерин — эркин билет,  Турк тилин билет Немис, англис …

Смотреть страницу »

Ачык сабак

Смотреть страницу »

Бекбоева Махабат Амантуровна кандидат экономических наук

Телефон: дом. (0-3522) 5-42-33, раб. (0-3522) 6-03-20,  моб. (0555) 75-88-49, (0778) 53-21-51 Эл.почта:bekboeva_naryn@mail.ru, г. Нарын ул. Раззакова 2б кв 6 Родилась в городе Нарын 26 мая 1974 г. Образование:1981 –1991 гг. сш.№ 7 им. М. Сыдыкова, г. Нарын,  1993 – 1998 гг. Кыргызский государственный национальный университет, Кыргызско-Европейский  факультет,  Специальность: «Маркетинг в сфере товарного обращения»,  Специализация: «Маркетинг гостинично-туристического сервиса» …

Смотреть страницу »

Бекирова Динара Осмоналиевна

г. Нарын ул. Тош-Булак 60 Телефон: Моб: 0552 111978 Эл.почта: Becirova78@rambler.ru Год и месяц рождения:  6 ноября 1978 года. Республика Кыргызстан. Ат – Башинский район,село Кара-Тал Семейное положение: Замужем Образование: Высшее, 1995-2000 Балыкчинский  Институт «Менеджмента и Права», Экономический факультет, Специальность «Бух учет и аудит» 2000 – 2002 Иссык – Кульский Госуниверситет им. К.Тыныстанова, Экономический факультет, Специальность «Экономист» 2010-2012 Нарынский Государственный Университет, Магистратура. Степень Магистра государственной и …

Смотреть страницу »

Дуйшеева Нуржан Келдибековна

 г.Нарын, ул. С. Орозбак 77, моб.0778670681 0708670681, дом.тел.0352255510,  e-mail: Nurjan_duisheeva@mail.ru Сведения о себе Год и место рождения          16 апреля 1981 года   г.Нарын Национальность                    кыргызка Семейное положение            замужем, имею двоих детей Образование: Высшее 1997-2002                             Кыргызский Государственный Университет, Строительства, Транспорта и Архитектуры Факультет:                           Экономический Специальность:                   Бухгалтер-аудитор Опыт работы                     2002-2010 гг. Бухгалтер-кассир,  ОсОО Образовательный комплекс «Медианет» Знание языков                    Кыргызский, русский, английский перевожу со словарем …

Смотреть страницу »

Жумуш берүүчүлөр жана студенттер, жолугушуу

С. Нааматов атындагы   Нарын мамлекеттик университетинин  Экономика бизнес жана башкаруу факультетинин  Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент кафедрасынын жумуш берүүчүлөр менен жолугушууну өткөрүү   графиги.    №   Мекемелердин    аты   Күнү Жооптуу Эскертүү 1 Нарын СЭЗ генералдык дирециясы 14.02.2017 ж Исраилов Э.М Протокол №1 Презентация ХАБА 2 Коммерциялык банк мекемелери     21.02.2017 ж Ырыскелдиева А.К   Айдарова …

Смотреть страницу »

Илимий студенттик конференция

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин 20 жылдыгына карата Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент кафедрасы тарабынан өткөрүлгөн Экономикалык биримдик Нарын регионунун социалдык-экономикалык өнүгүү платформасы катары аттуу декаданын алкагында уюшулган «Нарын регионунун  социалдык-экономикалык өнүгүүcү,  студенттердин көз карашы менен» темасында илимий студенттик конференцияна отчет:   Студенттик конференцияда бардыгы 15 студент статьяларын даярдашып, алардын ичинен 2 доклад жасашкан …

Смотреть страницу »

Исраилов Эрик Мукашевич, экономика илимдеринин кандидаты

г.Нарын ул. Ленина 101 «А» кв4, Тел. 0(777) 569956, erik.israilov@mail.ru Родился в 23-октября 1963 году в г. Бишкек (Фрунзе) национальность:  кыргыз, Семейное положение:  женат, имею сына и дочь Военнообязанный, лейтенант в запасе МСБ, ВУС 021002, состав командный Образование:1984 – 1989 гг. Киргизский государственный университет        Учет — экономический  факультет Специальность: Бухгалтерский учет и  анализ хозяйственный деятельности Стаж …

Смотреть страницу »

Кафедрага бекиттилген сабактар

Микроэкономика Салык жана салык салуу Улуттук экономика Экономика Экономикадагы математикалык моделдештирүү Бухгалтердик эсеп1 Каржы1 Макроэкономика Эконометрика Статистика Акча, насыя, банктар Дүйнөлүк экономика Дүйнөлүк экономика, эл аралык экономикалык мамилелер Кичи жана орто бизнестин бухгалтердик эсебинин өзгөчөлүктөрү Коммерциялык уюмдардын бухгалтердик эсеби, талданышы жана аудити Маркетинг Менеджмент Экономикалык коопсуздук Ишмердүүлүктүн негиздери Камсыздандыруу Каржылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары Банк …

Смотреть страницу »

Кафедранын жетишкен ийгиликтери

С.Нааматов атындагы НМУнун Билим берүүнүн сапаты бөлүмү тарабынан  Жогорку кестиптик билим берүүнү жакшыртуудагы ийгиликтер үчүн  2016- 2017 окуу жылындагы «Мыкты илимий жетекчи» деп БЭЭжМ кафедрасынын төмөнкү окутуучулары табылды: Айдарова Бурул Акайбековна Бекирова Динара Осмоналиевна Куканова Чолпонай Абдыбековна Супатаева Гулзат Табалдиевна   С.Нааматов атындагы НМУнун Билим берүүнүн сапаты бөлүмү тарабынан  Жогорку кестиптик билим берүүнү жакшыртуудагы ийгиликтер …

Смотреть страницу »

Куканов Абдыбек кандидат экономических наук, доцент

Куканов Абдыбек Контактные данные:e-mail: abdibek.kukanov@gmail.com Образование: кандидат экономических наук (1980), доцент, и.о. профессора кафедры «Бухгалтерский учет, Экономики и Менеджмента» НГУ имени С. Нааматова. 1970                                    Кыргызский государственный университет. Математик. 1971                                    Одногодичный заочный экономический факультет. Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования. Экономист-организатор сельхоз производства. Награды:                          Отличник образования, значок. «Кыргыз Республикасынын Ардактуу аксакалы» наамы ордени. Эмгектери: Куканов А. Основные …

Смотреть страницу »

Куканова Чолпонай Абдыбековна

Технология и структура СРС ЛЕКЦИИ по ЭКОНОМИКЕ Тайм менеджменттин экономикалык коопсуздуктагы ролу

Смотреть страницу »

Нарын Эркин Экономикалык аймагы

Февралдын 14, 2017 –жылы Нарын Эркин Экономикалык аймактын генералдык директору Абдрасулова Гүлзат Аскарбековна менен С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Экономика бизнес жана башкаруу факультетинин Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент кафедрасында жумуш берүүчүлөр жана студенттер менен жолугушуу болуп ѳттү.

Смотреть страницу »

Окутуучулар

Асанов Жолдош Асанович,  Исраилов Эрик Мукашович,  Куканов Абдыбек,  Өмүралиева Дамира Кемеловна,  Нуралиева Назгүл Молдалиевна,  Бекбоева Махабат Амантуровна,  Асан уулу Кубатбек,  Ырыскелдиева Айзат Карыпбаевна,  Сарбагышева Айгүл Эсеновна,  Супатаева Гүлзат Табылдиевна,  Айдарова Бурулсун  Акайбековна,  Койчуманова Индира Токтогуловна, Майрамбек кызы Бермет,  Оморова Аида Муктаровна,  Чекирбаева Майрамкүл Сагыновна, Куканова Чолпонай Абдыбековна  Дуйшеева Нуржан Келдибековна,  Акматова Керез Исабековна, 

Смотреть страницу »

Оморова Аида Муктаровна

 email: Omorova_a@inbox.ru Цель:Стать профессионалом своего дела, жить и работать в ногу со временем Опыт работы: сентябрь 2012 года по настоящее время Нарынский государственный университет имени Сатыбалды Нааматова.  С 1 сентября 2016 года по настоящее время – заместитель декана факультета экономики, бизнеса и управления – преподаватель кафедры бухгалтерского учета, экономики и менеджмента по дисциплинам – Бухгалтерский учет в …

Смотреть страницу »

Сарбагышова Айгуль Эсеновна ага окутуучу

Ул. Ленина 79 а кв 3, Телефон: Моб:  0707 857501, 0559 484179 aika_omk@rambler.ru asarbagyshova@mail.ru Дата рождения: 23 января 1979 года Образование: Высшее Окончила: 2011-2013 гг.  Нарынский государственный университет, Международный магистерский центр, Магистр экономики Специализация «Финансы и кредит», 1996-2001 гг., Нарынский государственный университет, Экономический факультет Специальность «Финансы и кредит», Финансист Должность: Зам. декана по учебной работе факультета экономики, бизнеса и управления Нарынского государственного   университета    имени С. Нааматова Старший преподаватель …

Смотреть страницу »

Супатаева Гүлзат Табылдиевна

Должность: Преподаватель, Нарынского государственного университета имени С. Нааматова Адрес: ул. Ленина 6 /13 г. Нарын Телефон: (996)703179213  (996)553179213 Дата и место рождения: 17 июля 1979 года, г. Нарын Гражданство: Кыргызская Республика Семейное положение: замужем, двое детей Образование: Высшее 2011-2013 гг. Международный магистерский центр. Специальность «Финансы и кредит». 1996-2001 – Экономический факультет Нарынского государственного университета. Присвоена квалификация: …

Смотреть страницу »

Улуттук экономиканы бекемдөө жылы.

Улуттук экономиканы бекемдөө жылына карата  “Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент”  кафедрасы  Нарын облустук С. Орозбаков  атындагы китепкананын “Экономика жана укук”  бөлүмү менен биргеликте  “Кыргызстан бажы мейкиндигинде” жана “Нарын облусунун жол картасы”  аттуу  темаларда  Нарын областынын  ички иштер башкармалыгынын  кызматкерлерине маалымат берилди.  Маалымат   “Бухгалтердик эсеп,  экономика жана менеджмент”  кафедранын ага окутуучусу  Ырыскелдиева Айзат Карыпбаевна тарабынан даярдалып, …

Смотреть страницу »

Ырыскелдиева Айзат Карыпбаевна

Сведения о себе: Родилась 25 июня 1979 года в городе Нарын. Национальность: кыргыз Семейное положение: Замужем. Образование: Высшее: 1996-2001 гг.  Нарынский государственный университет, Факультет: Экономики, Специальность: Финансист  Опыт работы: С 2010 по настоящее время Нарынский государственный университет им. С. Нааматова Старший преподаватель кафедры «Экономики» ·         С 2009 года по настоящее время Международный магистерский центр НГУ Преподаватель- 2004 -2009 гг.  Нарынский государственный …

Смотреть страницу »

Өмүралиева Дамира Кемеловна экономика илимдеринин доктору, профессор

Год и место рождения: 10 марта 1966 года, село Конорчок, Акталинского района Нарынской области Семейное положение:   замужем, имею сына 5 лет Место работы: 2014 январь – по настоящее время, Нарынский государственный университет им. С. Нааматова    г. Нарын, Ректор 2010 март – 2014 январь, Нарынский государственный университет им. С. Нааматова,  Проректор по науке и инновационным технологиям 2008 сентябрь– 2010 …

Смотреть страницу »

срс

Технология и структура СРС Тайм менеджменттин экономикалык коопсуздуктагы ролу

Смотреть страницу »