Физикалык-математикалык билим берүү кафедрасы


%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba1Кафедра  башчысы педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Биймурсаева Бурулбүбү Молдосалиевна

Математика жана информатика кафедрасы 1996-жылы 16-сентябрда “Табигый-техникалык” кафедра деп аталып уюшулган. Кафедра башчысы б.и.к Т.Б.Атанаев дайындалган.Ушул эле жылдын 13-декабрында өзүнчө “Математика жана информатика” кафедрасы болуп түзүлгөн. Кафедрада биринчи окутуучулар Макеев А.К, Өмүралиев М.Ү, Биймурсаева Б.М. лаборанты Арпачиева Э.1997-жылы “Информатика жана эсептөө техникасы”,“Жогорку математика”  жана “АСОИиУ” кафедралары түзүлдү.1998-жылы “Математика жана информатика” кафедрасы Табигый-гуманитардык факультеттин курамына кирген. Кафедра башчысы болуп п.и.к.,доцент С.К.Калдыбаев дайындалган.Кафедранын ага окутуучулары Биймурсаева Б.М, Өмүралиев М.Ү,Макеев А.К, Какаева Т, Балбакова Ч, окутуучулары Өмүров Н, Касымова Н, Жусупов А эмгектенишкен.1999-жылы кафедра башчысы  ф-м.и.к Аманалиев А.А жетектеген. Кафедра төмөндөгү окутуучулар менен толукталды Самудинова Т,Базарбаева Р,Муңайтпасова Г. 2000-жылы кафедрадагы ага окутуучулар Макеев А.К,Өмүралиев М.Ү,Биймурсаева Б.М, Муңайтпасова Г.Ж. 2000-жылы кафедра “Математика жана маалыматтык технологиялар” кафедра болуп кайрадан түзүлүп,кафедра башчылыгына Ажыбаев Д.М дайындалган. 2001-2010-жылдары кафедра башчысы болуп Г.Ж.Муңайтпасова иштеген. Г.Ж.Муңайтпасова 2007-жылы кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. 2010-жылдан ушул күнгө чейин “Математика жана информатика” кафедрасын п.и.к.,доцент Б.М.Биймурсаева жетектеп келет.

Кафедра жѳнүндѳ презентация, Окутуунун технологиялары- презентация.
Каферанын сыйлыктары
золотая-кафедра.FR11.pdf

Кафедрада;1 илимдин доктору,3 илимдин кандидаты,2 ага окутуучу,6  окутуучу, 1 ага лаборант  эмгектенишет.

 —  20дан ашык илимий статьялар;

—  1 монография;

—  25 окуу-методикалык пособиялар;

—  10 ашык программдык продуктулар иштелип жарыкка чыккан;

—  1 окутуучу мамлекет тарабынан каржыланган илимий проектилерде эмгектенет;

—  2 кандидаттык диссертация;

—  3 аспирант, 2 илим изилдөөчү;

Окуу методикалык колдонмо

  200 чукул электрондук окуу китептер

—  25 предметтен окуу-методикалык колдонмолор (Syllabus);

—  Компьютердик класстын компьютерлери интернетке туташтырылган

—  Жаңы программдык жабдыктар колдонулат;

 

Кафедранын ишмердүүлүгү

Физика-математикалык билим берүү кафедрасынын 20 жылдык мааракесине карата математикалык КВНге П-14 жана ФМО-14 группалары катышып, П-14 группасы мыкты кѳрсѳткүчтѳр менен 1-орунга татыктуу болду.

Смотреть страницу »

Профессордук-окутуучулук курам

Биймурсаева Бурулбүбү Молдосалиевна педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Калдыбаев С.К.- п.и.д.,профессор Атанаев Т.Б- б.и.к.,профессордун м.а. Мунайтпасова  Г.Ж- п.и.к.,доцент Өмүралиев М.У.- п.и.к.,доценттин м.а. Жусуева Б.- п.и.к.,доценттин м.а. Макеев А.К.- ага окутуучу Бугубаева В.Т.- ага окутуучу Мамбеталиева Ч.А.- ага окутуучу Ыдырысова Д.К.- окутуучу Өмүралиева М.Н- окутуучу Асанбаева А.К.- окутуучу Молдогазиева Г.Т.- окутуучу Жунусакунова А.Д.- окутуучу Өмүралиева  Ч.А.- окутуучу Эшенкулова …

Смотреть страницу »