Физикалык-математикалык билим берүү кафедрасы


%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba1Кафедра  башчысы педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Биймурсаева Бурулбүбү Молдосалиевна

Математика жана информатика кафедрасы 1996-жылы 16-сентябрда “Табигый-техникалык” кафедра деп аталып уюшулган. Кафедра башчысы б.и.к Т.Б.Атанаев дайындалган.Ушул эле жылдын 13-декабрында өзүнчө “Математика жана информатика” кафедрасы болуп түзүлгөн. Кафедрада биринчи окутуучулар Макеев А.К, Өмүралиев М.Ү, Биймурсаева Б.М. лаборанты Арпачиева Э.1997-жылы “Информатика жана эсептөө техникасы”,“Жогорку математика”  жана “АСОИиУ” кафедралары түзүлдү.1998-жылы “Математика жана информатика” кафедрасы Табигый-гуманитардык факультеттин курамына кирген. Кафедра башчысы болуп п.и.к.,доцент С.К.Калдыбаев дайындалган.Кафедранын ага окутуучулары Биймурсаева Б.М, Өмүралиев М.Ү,Макеев А.К, Какаева Т, Балбакова Ч, окутуучулары Өмүров Н, Касымова Н, Жусупов А эмгектенишкен.1999-жылы кафедра башчысы  ф-м.и.к Аманалиев А.А жетектеген. Кафедра төмөндөгү окутуучулар менен толукталды Самудинова Т,Базарбаева Р,Муңайтпасова Г. 2000-жылы кафедрадагы ага окутуучулар Макеев А.К,Өмүралиев М.Ү,Биймурсаева Б.М, Муңайтпасова Г.Ж. 2000-жылы кафедра “Математика жана маалыматтык технологиялар” кафедра болуп кайрадан түзүлүп,кафедра башчылыгына Ажыбаев Д.М дайындалган. 2001-2010-жылдары кафедра башчысы болуп Г.Ж.Муңайтпасова иштеген. Г.Ж.Муңайтпасова 2007-жылы кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. 2010-жылдан ушул күнгө чейин “Математика жана информатика” кафедрасын п.и.к.,доцент Б.М.Биймурсаева жетектеп келет.

Кафедра жѳнүндѳ презентация, Окутуунун технологиялары- презентация.
Каферанын сыйлыктары
золотая-кафедра.FR11.pdf

Кафедрада;1 илимдин доктору,3 илимдин кандидаты,2 ага окутуучу,6  окутуучу, 1 ага лаборант  эмгектенишет.

Кафедранын илимий- изилдөө ишмердүүлүгү

—  20дан ашык илимий статьялар;

—  1 монография;

—  25 окуу-методикалык пособиялар;

—  10 ашык программдык продуктулар иштелип жарыкка чыккан;

—  1 окутуучу мамлекет тарабынан каржыланган илимий проектилерде эмгектенет;

—  2 кандидаттык диссертация;

—  3 аспирант, 2 илим изилдөөчү;

Окуу методикалык колдонмо

  200 чукул электрондук окуу китептер

—  25 предметтен окуу-методикалык колдонмолор (Syllabus);

—  Компьютердик класстын компьютерлери интернетке туташтырылган

—  Жаңы программдык жабдыктар колдонулат;

Физика-математикалык билим берүү кафедрасынын окутуучулары

 • Биймурсаева Б М- п.и.к.,доцент
 • Калдыбаев С.К.- п.и.д.,профессор
 • Атанаев Т.Б- б.и.к.,профессордун м.а.
 • Мунайтпасова  Г.Ж- п.и.к.,доцент
 • Өмүралиев М.У.- п.и.к.,доценттин м.а.
 • Жусуева Б.- п.и.к.,доценттин м.а.
 • Макеев А.К.- ага окутуучу
 • Бугубаева В.Т.- ага окутуучу
 • Мамбеталиева Ч.А.- ага окутуучу
 • Ыдырысова Д.К.- окутуучу
 • Өмүралиева М.Н- окутуучу
 • Асанбаева А.К.- окутуучу
 • Молдогазиева Г.Т.- окутуучу
 • Жунусакунова А.Д.- окутуучу
 • Өмүралиева  Ч.А.- окутуучу
 • Эшенкулова А.К.- окутуучу
 • Кусейинова М.Д- окутуучу
 • Калыбек у Максат- окутуучу
 • Жанболотова Г.А.- программист
 • Салыкова Ж.М.- методист

Биймурсаева Бурулбүбү Молдосалиевна педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

Россиянын Табият таануу  Академиясы менен тыгыз илимий методикалык иш алып баруусунун негизинде төмөндөгүдөй сыйлыктарга ээ болду. Россиянын Табият таануу Академиясынын илим жана билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери төш белгиси жана күбөлүгү №02120; Россиянын Табият таануу Академиясынын”Ата мекендик илимдин алтын фондусунун”Улуттук программасынын “Россиянын алтын кафедра” диплому,төш белгиси,күбөлүгү(№01580); Россиянын Табият таануу Академиясынын”Ата мекендик илимдин алтын фондусунун”Улуттук программасынын …

Смотреть страницу »

Илимий- изилдөө ишмердүүлүгү

Биймурсаева Бурулбүбү Молдосалиевна педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

Смотреть страницу »

Ишмердүүлүгү

Физика-математикалык билим берүү кафедрасынын 20 жылдык мааракесине карата математикалык КВНге П-14 жана ФМО-14 группалары катышып, П-14 группасы мыкты кѳрсѳткүчтѳр менен 1-орунга татыктуу болду.

Смотреть страницу »

СРС

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети 24-ноябрда «Студенттердин ѳз алдынча иши» конкурсун ѳткѳрдү. ПДО-15 групппасынын студенттери Кусейин кызы Саламат жана Сахидинова Зарина катышып, Сахидинова Зарина 2-орунду камсыз кылды.

Смотреть страницу »