↑ Вернуться: Маанилүү материалдар

Договоры

НМУнун студенттеринин ѳндүрүштүк практикасын мекемеде (уюмда, ишканада ж.б) ѳткѳрүү жѳнүндѳ келишимдер

Мекеме менен келишим 2016- жыл

Договор о сотрудничестве между Нарынским государственным университетом имени С.Нааматова и Университетом прикладных наук Вайенштефан- Триздорф (Германия)

Договор о сотрудничестве между Кыргызским аграрным университетом имени К.И. Скрябина (КАУ)

Махмуд Кашгари- Барскини атындагы Чыгыш университети менен С. Нааматов атындагы НМУнун ортосундагы келишим

Договор о сотрудничестве по программам академической мобильности между Ошским государственным университетом
Меморандум о сотрудничестве между Нарынской районной администрацией

Совместное заявление высших учебных заведений Министерство образования и науки Кыргызской Республики

Жол кыймылын уюштуруу жана коопсуздугу профили боюнча практиканы мекемелерде өткөрүү жөнүндө келишимдер 2017-ж. 

Экология жана жаратылышты коргоо профили боюнча практиканы мекемелерде өткөрүү жөнүндө келишимдер