↑ Вернуться: Маанилүү материалдар

Договоры

"Договора Нарынского государственного университета с иностранными и международными организациями" 

Өндүрүштүк практиканы мекемелерде өткөрүү жөнүндө келишимдер

НМУнун студенттеринин ѳндүрүштүк практикасын мекемеде (уюмда, ишканада ж.б) ѳткѳрүү жѳнүндѳ келишимдер Мекеме менен келишим 2016- жыл Жол кыймылын уюштуруу жана коопсуздугу профили боюнча практиканы мекемелерде өткөрүү жөнүндө келишимдер 2017-ж.  Экология жана жаратылышты коргоо профили боюнча практиканы мекемелерде өткөрүү жөнүндө келишимдер

Смотреть страницу »