↑ Вернуться: Абитуриентке

Багыттар жана адистиктер

Учурда С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде бакалавриаттын төмөнкү профилдери боюнча адистер даярдалат:

 Филология факультети:

 • кыргыз тили жана адабияты;
 • орус тили жана адабияты;
 • англис тили жана адабияты;
 • корей тили жана адабияты;
 • кытай тили жана адабияты;
 • түрк тили жана адабияты;
 • араб тили жана адабияты
 • немец тили жана адабияты.

Экономика, бизнес жана башкаруу факультети:

 • бухгалтердик эсеп; анализ жана аудит;
 • каржы жана кредит;
 • менеджмент;
 • экономика;
 • салык жана салык салуу;
 • экономика жана башкаруу;
 • мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу;
 • бажы иши;

Агрардык-техникалык факультети:

 • жол кыймылын уюштуруу;
 • электростанция;
 • айлана-чөйрөнү коргоо;
 • физика-математикалык билим берүү;
 • маалыматты иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары
 • айыл чарба продуктыларын өндүрүү жана кайра иштетүү.

Педагогикалык факультети:

 • табигый илимдер (химия, биология);
 • көркөм сүрөт өнөрү;
 • мектепке чейинки тарбия берүү;
 • башталгыч класстын мугалими;
 • математика;
 • информатика мугалимисыяктуу жогорку билимдүү адистер даярдалат.
 • тарых.

Университетте учурда билимге жана илимге умтулган жаштар үчүн толук кандуу билим жана тарбия алуу үчүн жетиштүү шарттар түзүлгөн. Илимий китепкана, интернет түйүнүнө кошулган заманбап компьютердик класстар, лабораториялар, «Соң-Көл» жаштар сарайы жана спорт аянтчалары студенттерге, окуу тарбия иштерине кызмат кылат.

Университетте окуу процесси Евразиялык Болон процесси сунуш кылган технологияларга багытталып, интерактивдүү жана интеграциялык методдор аркылуу жүргүзүлөт.

Интернетке туташылган 11 компьютердик класс, лингафондук кабинет, “Сорос-Кыргызстан” фондунун алкагындагы “Кадам артынан кадам” программасынын аудио-видео борбору студенттерге кызмат көрсөтөт. Эң жакшы окуган жана окуу жайдын коомдук иштерине активдүү катышкан студенттерге моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүлүп турат. Окуу жайдын алдында материалдык-техникалык базасы талапка жооп бергидей ири Илимий китепкана бар, ал ылайыктуу окуу залдары менен камсыз болгон. Китепкананын фонду 90 миңден ашык нускадагы китеп, окуу китептери, 65 аталыштагы илимий журналдар, 22 түрлүү гезиттер менен камсыз болгон. Электрондук китепканадан аудио-видео материалдарды табууга болот. Окуу корпустарында студенттер үчүн талапка ылайык лабораториялар, кабинеттер иштейт.

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинен алынган лицензиялардын негизинде Нарын университети көп деңгээлдүү билим берүү программаларына ылайык окуу тарбия иштерин жүргүзөт. Университеттин курамына бирдиктүү окуу-өндүрүштүк комплекс катары иштеген төмөнкү структуралык бөлүктөр кирет: 

 • К.Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжи;
 • Нарын агрардык-экономикалык колледжи;
 • Техникалык колледжи,
 • мугалимдердин билимин жогорулатуу жана кесипке даярдоо борбору;
 • Чыңгыз Айтматов атындагы Мамлекеттик тил жана маданият борбору;
 • Эл аралык магистрдик борбору;
 • Аспирантура бөлүмү;
 • Кесиптик өнүктүрүү жана билим сапатына мониторинг жүргүзүү борбору;
 • Университеттин бүтүрүүчүлөрүн жумуш менен камсыз кылуу максатында уюштурулган Келечек борбору (Центр карьеры);
 • Кытай тили жана маданияты борбору.
 • Корей тили жана маданияты борбору;
 • Араб тили жана маданияты борбору;
 • Түрк тили жана маданияты борбору;
 • Немец тили жана маданияты борбору;
 • Япон тили жана маданияты борбору;
 • Орус тили жана маданияты борбору;
 • Америка таануу борборлору;
 • Авто мектеби.