↑ Вернуться: Бөлүмдөр

Профсоюз уюму

сулаймановПрофсоюз комитетинин төрагасы: Агрардык техникалык факультетинин ага окутуучусу 
Сулайманов Бакыт Базарбаевич. 

НМУнун профсоюз уюму 1996-жылы уюшулуп, ошондон бери университеттин кызматкерлеринин социалдык, эмгектик кызыкчылыктарын коргоонун үстүндө иштеп келе жатат.

С.Нааматов атындагы НМУнун профессордук-окутуучулук курамынын, кызматкерлеринин профсоюз уюму Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Билим берүү мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексине, Кыргыз Республикасынын “Профсоюздар уюму жөнүндө “, “Коомдук бирикмелер жөнүндө”,”Эмгекти коргоо жөнүндө” мыйзамдарына, профсоюз комитетинин уставына жана башка ченемдик-укуктук актыларга ылайык аракеттенет.

*       НМУнун профсоюз комитетинин негизги иш багыттары:

 • Жамааттык келишим түзүү жана аны ишке ашыруусуна көмөктөшүү;
 • НМУда эмгек мыйзамдардын, эмгекти коргоонун сакталышына көзөмөлдү жүзөгө ашыруу;
 • Индивидуалдуу жана жамааттык талашта профсоюз мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын мыйзамдарга ылайык коргоо;
 • Профсоюз мүчөлөрүнүн экономикалык абалын мүнөздөөчү ишмердүүлүктөрдүн бардык түрлөрү — жашоо деңгээли, жашоо минимуму, баалардын индекси жана башка көрсөткүчтөр жөнүндө маалымат алуу;
 • Эмгек коопсуздук эрежелерин, эмгек жөнүндөгү мыйзамдардын аткарылышын жүзөгө ашырылышын көзөмөлдөө;
 • НМУнун администрациясы менен бирге кызматчылардын социалдык-экономикалык көйгөйлөрүн чечүү жаатында иштөө;
 • Мамлекеттик бийликке, башкаруу жана сот органдарында кызматкерлердин кызыкчылыгын коргогон өкүлдүн милдетин аткарууга багытталган.

Профсоюз уюмунун бюджетин пландаштырууда аракеттеги профсоюздук социалдык программалар бекитилет:

* Социалдык коргоо» — кызматчыларга дарылануу үчүн материалдык жардам көрсөтүү.

* “Социлдык коргоо” программасынын алкагында — кызматчыларга дарылануу үчүн материалдык жардам көрсөтүү. Профсоюз уюмунун жардамы менен НМУнун кызматкерлери эмгек өргүү учурунда санатордук- курорттук дарыланууга, эс алууга, балдарын эс алдырууга жолдомолорду ала алышат. Мындан тышкары профсоюз комитетинин демилгеси менен санатордук-курорттук мекемелер менен келишим түзүлүп, 50%, 60% жеңилдетилген эс алуу жолдомолорун ала алышат.

* “Ардагерлер” — ардагерлерге материалдык жардам көрсөтүү, маданий иш-чараларды уюштуруу жана оору ардагерлердин үйүнө барып саламаттыгын суроо.

* «Материалдык жардам» — ар кандай кырдаалдарга байланыштуу кызматчыларга бир жолку материалдык жардам көрсөтүү.

Профсоюз уюму баарынан мурда мүчөлөрүнүн саны,өз мүчөлөрү менен күчтүү. НМУнун профсоюз комитетинин негизги уюштуруучулук максаты :

 • профсоюздун позитивдүү жана иштиктүү элесин калыптандыруу;
 • НМУда профсоюз уюмунун таасирин арттырууга көмөктөшүү;
 • Профсоюзга мүчөлүккө мотивация берүү;
 • Профсоюздун мүчөлөрүн маалыматтык камсыздоо.

Университеттин Профсоюз комитети бардык күч-аракетин күчтүү жана компетенттүү профсоюз уюмун түптөөгө жумшоодо.