СРС

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети 24-ноябрда «Студенттердин ѳз алдынча иши» конкурсун ѳткѳрдү.
ПДО-15 групппасынын студенттери Кусейин кызы Саламат жана Сахидинова Зарина катышып, Сахидинова Зарина 2-орунду камсыз кылды.