↑ Вернуться: Студенттерге

Жатакана

Студенттик жатакананын 2018-2019- окуу жылы үчүн түзүлгѳн ИШ ПЛАНЫ

 

Жатакана сүрѳттѳр

Ашкананын кѳрүнүшү, Кир жуучу жай, Жуунучу жай,Бѳлмѳлѳрү, Ашкана, Душ бѳлмѳсү

Смотреть страницу »