↑ Вернуться: Абитуриентке

Абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу боюнча нормативдик-укуктук актылар

1. С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетине абитуриенттерди кабыл алуунун эрежелери
2. С.Нааматов атындагы Нарын мамлекетттик университне Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу жөнүндө жобо
3. С.Нааматов атындагы Нарын мамлекетттик университетине чет өлкөлүк жарандарды кабыл алуу сынактары жөнүндө жобо
4. С.Нааматов атындагы Нарын мамлекетттик университетинин жогорку билим берүү программаларына орто жана жогорку кесиптик билими бар адамдарды кабыл алуунун тартиби
5. С.Нааматов атындагы Нарын мамлекетттик университетине абитуриенттерди максаттуу кабыл алуу жөнүндө жобо
6. С.Нааматов атындагы Нарын мамлекетттик университетине орто жана жогорку кесиптик билимдүү адамдарды кабыл алуу боюнча Административдик комиссия жөнүндө жобо.
7. Порядок приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики