Профессордук окутуучулук курам

Асанов Жолдош Асанович

Өмүралиева Дамира Кемеловна, 

Нуралиева Назгүл Молдалиевна

Бекирова Динара Осмоналиевна

Койчуманова Индира Токтогуловна,

Майрамбек кызы Бермет, 

Куканова Чолпонай Абдыбековна

 Дуйшеева Нуржан Келдибековна

Акматова Керез Исабековна, 

Сулайманова Көкүл Ишенбековна