2015-2016-окуу жылы

2015-жылы 5-февралдан 7- февралга чейин жогорку окуу жайында жана айылдык мектепте  иштеген  педагогикалык кадрлардын кесиптик потенциалын өркүндөтүү максатында   “Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору  жана механизмдери ”   деген темада семинар- тренинг болуп өттү

Милдеттери:

  • Эки деңгээлдүү түзүмдү билим берүү системасына киргизүүнү жакшыртуу.
  • Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу,
  • Билим берүү системасын башкаруунун жолдору

Семинардын графиги

Күнү

Убактысы Лектор Темасы Кимдер үчүн

Өтүлчү орду

Биринчи күн. 5.02.15

Нарынга келүү жана түштөнүү

13.00 –14.00  

 

 

 

 

 

 

 

Магистратура 14.00-17.00  

 

Мамбетакунов Э.М

 

Изилдөө ишмердүүлүгүн уюштуруу

 

1 курстун магистранттары, аспиранттар, калоочулар

 

 

НМУ, башкы корпус

.

 

 

14.00-15.00

  14.00-15.00 Каниметов Ж

 

Билим берүүнүн мамлекеттик стандарты ПНО-13С, калоочулар НМУ, башкы корпус
  15.00-16.00 Алимбеков  А 1.Жогорку мектептин педагогика жана психологиясы

2. Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

ПНО-13С, калоочулар НМУ, башкы корпус
  16.00-17.00 Чоров М Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү ПНО-13С, калоочулар НМУ, башкы корпус
  15.00-17.00

 

 

 

Мамбетакунов Э.М.

 

Кыргыз Республикасынын билим берүү системасы

 

1 курстун магистранттары, аспиранттар, калоочулар

 

НМУ, башкы корпус

 

 

Экинчи күн. 6.02.15.

НМУнун окутуучулары

 

09.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  09.00-13.00 1.Мамбетакунов Э.М 1.Университеттин  билим берүү системасы

1.     Студенттердин илимий  түшүнүктөрүн калыптандыруу

2.     Окутуу технологиялары  жөнүндө

НМУнун  окутуучулары, структура жетекчилери, кафедра башчылдары.

НМУ

201 аудитория

1.     Каниметов Ж 1.Педагогикалык илимдин азыркы мезгилдеги проблемалары

2.Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

НМУнун  окутуучулары, структура жетекчилери, кафедра башчылары.  

401- аудитория

1.     Алимбеков А 1. Университет окутуучусунун кесиптик –педагогикалык   даярдыгына коюлуучу талаптар

2. Болония процессинин алкагында студенттердин өз алдынча окуу ишмердүүлүгүн уюштуруунун методикасы.

НМУнун  окутуучулары, структура жетекчилери, кафедра башчылары.  

 

301 аудитория

1.     Чоров М Биология, зоология  предметтерин  окутуунун  жолдору. “ЕНО”, “Экология” кафедраларынын  окутуучулары.  

402 аудитория

 

 

Үчүнчү күн.7.02.15.

НМУнун окутуучулары

09.00-13.00 1. Омуралиева Д.К

2.Мамбетакунов Э.М

 

 С. Нааматовго 110 жыл НМУнун структуралык бөлүмүнүн башчылары, кафедра башчылары, окутуучулар.  

НМУ

  10.00 НМУнун  эң мыкты студенттери “Эң мыкты алгачкы илимий иштердин ” презентациясы  

 

 

  11.00 НМУнун эң мыкты мугалимдерине сертификат  тапшыруу  

 

 

  12.00-13.00 Түштөнүү
Магистратура 13-16.00
  13.00-16.00 Каниметов Ж.К. Педагогикалык илимдин азыркы мезгилдеги проблемалары 1-2 курстун магистранттары, аспиранттар, калоочулар

НМУ

  Каниметов Ж.К. Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

 

1-2 курстун магистранттары, аспиранттар, калоочулар  

НМУ

 

  13.00-16.00 Алимбеков А.А. Жаңы педагогикалык технологиялар ПНО-13С, калоочулар НМУ

dscn1583 dscn1612