2014-2015-окуу жылында

 “Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору  жана механизмдери ” аттуу кышкы семинар болуп өттү.

Максаты: Жогорку окуу жайында жана айылдык мектепте  иштеген  педагогикалык кадрлардын кесиптик потенциалын өркүндөтүү.

Семинардын графиги 1-күн

Тематика А.А.А Убактысы I группа

201- ауд.

II группа

301- ауд.

III группа

405— ауд.

“Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору  жана механизмдери ”. Омуралиева Д.К

Шерматова И.К

Мамбетакунов Э.М

Каниметов Ж

Алимбеков А

 

13.30 – 14.00

 

401- ауд.

2  

Изилдөө ишмердүүлүгүн уюштуруу

 

 

Мамбетакунов Э.М

 

14.00 – 15.00

Лектор:

Мамбетакунов Э.М

Лектор: Каниметов Ж

 

Лектор: Алимбеков  А
Билим берүүнү башкарууну демократиялаштыруунун актуалдуу проблемалары  

Каниметов Ж

 

15.00 – 16.00

Лектор: Алимбеков  А Лектор:

Мамбетакунов Э.М

Лектор: Каниметов Ж

 

1.Жогорку мектептин педагогика жана психологиясы

2. Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

 

Алимбеков  А

 

16.00 – 17.00

Лектор: Каниметов Ж

 

Лектор: Алимбеков  А Лектор:

Мамбетакунов Э.М

 

2-күн

Тематика А.А.А Убактысы I группа

201- ауд.

II группа

301- ауд.

III группа

405— ауд.

1 Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору  жана механизмдери ”. Омуралиева Д.К

Мамбетакунов Э.М

Каниметов Ж

Алимбеков А

Шерматова И.К

 

9.00

2 1.Университеттин  билим берүү системасы

1.      Студенттердин илимий  түшүнүктөрүн калыптандыруу

2.      Окутуу технологиялары  жөнүндө

 

Мамбетакунов Э.М

 

09.00 – 10.00

Лектор:

Мамбетакунов Э.М

Лектор: Каниметов Ж

 

Лектор: Алимбеков  А
             3 1.Педагогикалык илимдин азыркы мезгилдеги проблемалары

2.Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

 

Каниметов Ж

 

 

10.00 – 11.00

Лектор: Алимбеков  А Лектор:

Мамбетакунов Э.М

Лектор: Каниметов Ж

 

              4 1. Университет окутуучусунун кесиптик –педагогикалык   даярдыгына коюлуучу талаптар

2. Болония процессинин алкагында студенттердин өз алдынча окуу ишмердүүлүгүн уюштуруунун методикасы.

 

 

Алимбеков  А

 

 

11.00 – 12.00

 

Лектор: Каниметов Ж

 

 

Лектор: Алимбеков  А

 

Лектор:

Мамбетакунов Э.М

1.      5                                      Сертификаттарды тапшыруу 12.00
1.                                           Түштөнүү
1.      1 1.Мектептин   билим берүү системасы

2.Окуучулардын илимий  түшүнүктөрүн калыптандыруу

3.Окутуу технологиялары  жөнүндө

 

Мамбетакунов Э.М

 

13.00 – 14.00

Лектор:

Мамбетакунов Э.М

Лектор: Каниметов Ж

 

Лектор: Алимбеков  А
1.      2 Билим берүүнү башкарууну демократиялаштыруунун актуалдуу проблемалары Каниметов Ж  

14.00 – 15.00

Лектор: Алимбеков  А Лектор:

Мамбетакунов Э.М

Лектор: Каниметов Ж

 

1.      3 1.Мектеп мугалиминин  кесиптик –педагогикалык   даярдыгына коюлуучу талаптар

2. Жаңы педагогикалык технологиялар.

 

Алимбеков  А

 

15.00 – 16.00

Лектор: Каниметов Ж

 

Лектор: Алимбеков  А Лектор:

Мамбетакунов Э.М

              4 Сертификаттарды тапшыруу 16.00 401

 

3-күн

Тематика А.А.А Убактысы Аудитория
   

С. Нааматовго 110 жыл

Омуралиева Д.К

Шерматова И.К

Мамбетакунов Э.М

 

09.00 – 10.00

 

201

1  

“Эң мыкты алгачкы илимий иштердин ” презентациясы

(НМУнун  эң мыкты студенттери)

 

Шерматова  И.К

 

 

10.00 – 11.00

 

201

2  

НМУнун эң мыкты мугалимдерине

сертификат  тапшыруу

Омуралиева Д.К

Шерматова И.К

Мамбетакунов Э.М

Каниметов Ж

Алимбеков  А

 

11-11.30-00

 

201

  1.  
Түштөнүү   12.00 – 13.00  
  1.  
 

Магистратура

   

13.00 – 16.00

 
  1.  
Педагогикалык илимдин азыркы мезгилдеги проблемалары  

Каниметов Ж

 

13.00 – 14.00

I группа

201- ауд.

  1.  
Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү  

Каниметов Ж

 

14.00 – 15.00

 
  1.  
Жаңы педагогикалык технологиялар

 

Алимбеков  А  

15.00 – 16.00

II группа

301- ауд

dscn1319 dscn1434 dscn1409 dscn1354 dscn1308