2010-2011-окуу жылы  

НМУнун профессордук окутуучулук курамынын кесиптик квалифакциясын жогорулатуу үчүн кышкы каникул күндөрүн эффективдүү колдонуу максатында НМУнун ректорунун № 01-12/146  буйругунун негизинде Билим берүүнүн сапат менеджмент борборунун базасында 2010-2011 окуу жылынын 10-январдан  22-январга чейин “Болон процесси. Кредиттик технолигияны ийгиликтүү колдонуу механизмдери “  темасында  декада болуп  өткөн.

Семинардын графиги

Тема Тренерлер Группа

1

Группа

2

Группа

3

Группа

4

Группа

5

Группа 6
1 Компетенттүүлүк, Болон системасы. Кредит сааттар.

Окуу программалардын өзгөчөлүктөрү

Чолпонбаев Азиз

Нуралиева Назгул

Байтүгөлова Жанара

 

10-11

01.10

12-13

01.10

14-15

01.10

16-17

01.10

18-19

01.10

20-21

01.10

2 Улуттук квалификациялык чектер (УКЧ) Чоробаева Нарынкул

Шерматова Илмира

Байбагышов Эрмек

12-13

01.10

14-15

01.10

16-17

01.10

18-19

01.10

20-21

01.10

10-11

01.10

3 Компетенттүүлүк, Болон системасы.Кредит сааттар Нуралиева Назгул

Байтүгөлова Жанара

Чолпонбаев Азиз

14-15

01.10

16-17

01.10

18-19

01.10

20-21

01.10

10-11

01.10

12-13

01.10

4 Баалоо, портфилио, Болон системасы Чолпонбаев Азиз

Нуралиева Назгул

Байтүгөлова Жанара

16-17

01.10

18-19

01.10

20-21

01.10

10-11

01.10

12-13

01.10

14-15

01.10

5 УКЧ,EFQM, Активные методы обучения,

 

Нуралиева Назгул

Байтүгөлова Жанара

Чолпонбаев Азиз

18-19

01.10

20-21

01.10

10-11

01.10

12-13

01.10

14-15

01.10

16-17

01.10

6 Компетенттуулук Сияев Таштанбек Монолдорович 20-21

01.10

10-11

01.10

12-13

01.10

14-15

01.10

16-17

01.10

18-19

01.10

7 Веб сайт

 

Чекирова Гульмира

Токтомамбетов Калыс

12-13

01.10

14-15

01.10

16-17

01.10

18-19

01.10

20-21

01.10

10-11

01.10

AVN программасы

 

Усубалиева Жылдыз

Эгимбаева Жаныл

16-17

01.10

18-19

01.10

20-21

01.10

10-11

01.10

12-13

01.10

14-15

01.10

ОЖПдын функционалдык милдеттери, Эсеналиева Гулжамал

Арыпбекова Дарыя

18-19

01.10

20-21

01.10

10-11

01.10

12-13

01.10

14-15

01.10

16-17

01.10

Кураторлук ишмердуулук ,

 

Акиренова Райкан 20-21

01.10

10-11

01.10

12-13

01.10

14-15

01.10

16-17

01.10

18-19

01.10

img_0038 img_0008 img_2072