↑ Вернуться: Биздин университет

Бөлүмдөр

Аспирантура бѳлүмү.

Окуу башкармалыгы

Окуу процессин нормативдик камсыздоо бөлүмү

Илимий изилдөөлөр бөлүмү

Каттоо бөлүмү

Студенттик кадрлар бөлүмү

Маалыматтык технологиялар бөлүмү

Социалдык маселелер боюнча бөлүм

Кадрлар бөлүмү

Профсоюз  уюму.

Аспирантура бѳлүмү.

Аспирантура  бѳлүмүнүн башчысы  Турдугулова К.М.              Аспирантура бѳлүмү— Нарын мамлекеттик университетинин курамындагы  илимий  структура  катары  илим-изилдѳѳиштерин жүргүзүүгѳ  жетекчилик кылуу, анын жумушун координациялоо максатында уюштурулуп, илимий-педагогикалык адистерди даярдоонун сапатын  жакшыртуу  ишинде  ѳзгѳчѳ  мааниге  ээ. Кыргыз Республикасынын билим берүү  жана илим министирлиги тарабынан  2002- жылы 11- февралындагы №51/1 буйругунун негизинде  6  багыт менен: 01.00.00 …

Смотреть страницу »

Илимий изилдөөлөр бөлүмү

Илимий изилдөөлөр жогорку окуу жайынын ишмердигинин жана жогорку билимдүү адис даярдоонун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Илимий изилдөөлөр бөлүмү университеттин факультеттеринин, кафедраларынын жана башка түзүмдүк бөлүктөрүнүн илимий изилдөөлөрүн координациялоону, түзүмдүк бөлүктөрдүн ортосундагы илимий кызматташтыкты уюштурууну жана университеттин деңгээлиндеги илимий ишмердикти ишке ашырат. Бөлүмдүн ишмердигинин максаты болуп НМУнун илимий-инновациялык ишмердигин уюштуруу, координациялоо жана көзөмөлдөө эсептелет. Бул максатка …

Смотреть страницу »

Кадрлар бөлүмү

Бөлүм башчы- Акматалиева Майрамбүбү Акматалиевна Нарын мамлекеттик университети уюшулгандан берки 18 жыл ичинде жогорку квалификациалуу профессордук–окутуучулук курам  такшалып чыгып студенттерге татыктуу билим берүүдө. 1996-жылы НМУда  22 окутуучу анын ичинен  7  илимдин кандидаты,     болсо, бүгүн 40 илимдин кандидаты, 5 доктору, 35 ага окутуучу, 18 доцент, 3 профессор, 1   Россиянын табигый илимдер Академиясынын профессору  эмгектенишүүдө. Бүгүнкү күндө сыймыктанып белгилөөчү нерсе окуу …

Смотреть страницу »

Каттоо бөлүмү

Женишбек кызы Жылдыз – бөлүмдүн башчысы; С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде  2009-жылы AVN маалыматтык системасынын киргизилиши менен окуу башкармалыгынын курамында каттоо бөлүмү иш алып барып келет. Бөлүмдө бөлүм башчы жана системдик администратор кызмат кылышат. Каттоо бөлүмү – окутуунун кредиттик системасын жана модулдук-рейтингдик системаны уюштурууга багытталган университеттин түзүмү болуп саналат. Каттоо бөлүмү өз ишинде университеттин билим …

Смотреть страницу »

Маалыматтык технологиялар бөлүмү

Бекежанов Марлис Мелисович, п.и.к. – бөлүмдүн башчысы; Максаты, аткарылуучу маселелери жана ишмердигинин багыттары: Окуу процессинин сапатын жогорулатууда жана анын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында окутуунун техникалык каражаттары менен камсыз кылуу жана функционалдык ишти жүргүзүү технологиясын өркүндөтүү жана жабдыктарды модернизациялоо боюнча сунуштарды даярдайт. Керектүү жабдыктарды сатып алуу үчүн техникалык тапшырмаларды даярдайт, өзүнүн ишмердүүлүгүнүн багыттары боюнча ар кандай иштерди өткөрүү жана кызмат …

Смотреть страницу »

Окуу башкармалыгы

Окуу башкармалыгы, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан берилген лицензиянын негизинде, билим берүү программаларын ишке ашыруу (реализация) боюнча окуу процессин уюштурууну жана башкарууну камсыздоо боюнча НМУнун структуралык бөлүмү болуп эсептелет. Окуу башкармалыгы НМУдагы структуралык өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгында 2008-жылы уюшулган. Уюшулгандан бери окуу башкармалыгын биология илимдеринин кандидаты Т. Атанаев, филология илимдеринин кандидаты А.Чолпонбаев жана техника …

Смотреть страницу »

Окуу процессин нормативдик камсыздоо бөлүмү

Усубалиева Жылдыз Жекиновна – бөлүмдүн башчысы; Окуу процессин нормативдик камсыздоо бөлүмү университеттин бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнө методикалык жардам көрсөтөт жана анын негизги ишмердигинин багыты төмөнкүлөр: Окуу процессин усулдук камсыз кылуу боюнча иш-кагаздарынын жүргүзүлүшүн уюштуруу; Окуу жүгүртмөлөрүнүн түзүлүшүн жана аудиториялык фондду эффективдүү колдонулушун координациялоо; Окуу процессиндеги студенттердин ишинин үлүшүн жогорулатуу менен уюштуруу боюнча окуу процессин пландоо үчүн убакыттын …

Смотреть страницу »

Профсоюз уюму

Профсоюз комитетинин төрагасы: Агрардык техникалык факультетинин ага окутуучусу  Сулайманов Бакыт Базарбаевич.  НМУнун профсоюз уюму 1996-жылы уюшулуп, ошондон бери университеттин кызматкерлеринин социалдык, эмгектик кызыкчылыктарын коргоонун үстүндө иштеп келе жатат. С.Нааматов атындагы НМУнун профессордук-окутуучулук курамынын, кызматкерлеринин профсоюз уюму Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Билим берүү мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексине, Кыргыз Республикасынын “Профсоюздар уюму жөнүндө “, “Коомдук бирикмелер жөнүндө”,”Эмгекти …

Смотреть страницу »

Социалдык маселелер боюнча бөлүм

1. Тарбия иштери жана социалдык маселелер боюнча бир жылдык иш планын түзөт. 2. Социалдык колдоого муктаж болгон студенттер менен иштешет. 3. НМУнин окутуучуларын жана кызматкерлерин сыйлоо боюнча сунуштарды даярдайт. 4. КР мамлекеттик тилинин өнүгүшүнө кам көрөт жана факультеттердеги көрнөк-жарнактар менен жасалгалардын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшүн көзөмөлдөйт. 5. «үмүт», «Жаштык» ж.б стипендияларга окуунун алдынкыларын жана активист студенттердин …

Смотреть страницу »

Студенттик кадрлар бөлүмү

Абдрахманова Жылдыз Кыдыргычовна – бөлүмдүн башчысы; Студенттик кадрлар бөлүмү 1997- жылы негизделген. Студенттик кадрлар бөлүмү Окуу башкармалыгынын бир бөлүмү болуп саналат. Бөлүмдө бөлүм башчы Ж.К.Абдыракманова, ага инспектор Ж.Э.Эсенбекова жана архивариус А.А.Шекеева эмгектенет. Окутуунун бардык формаларындагы студенттердин өздүк көктөмөлөрүн жүргүзөт, бардык категориядагы студенттердин персоналдык, статистикалык эсебин жана студенттердин контингентинин кыймылы  боюнча буйруктарды өз убагында  жана туура тариздөөсүнө көзөмөл кылат. …

Смотреть страницу »