↑ Вернуться: Жетекчилик

Окуу иштери боюнча проректор

   

               Чоробаева Нарынкүл Абдыкалыковна

                филология илимдеринин кандидаты,доцент

                                          (03522) 5-33-35  (рабочий)

                                          (0555)08-50-50  (мобильный)

                                          Е-mail: narynkul@rambler.ru

 

 

1964-жылы 15-апрелде Нарын шаарында туулган. 1981-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетине тапшырып, аны 1986 –жылы аяктаган. Адистиги- англис тили мугалими, филолог жана котормочу.

 • 1986-жылы Нарын шаардык партиялык комитетинде инструктор болуп эмгек жолун баштаган.
 • 1987-жылы педагогдук эмгек жолун  №4 Ленин орто мектебинен баштап, ал мектепте 1992 –жылдын декабрь aйына чейин иштеген.
 • 1992-жылы К.Мамбетакунов атындагы  Нарын педагогикалык окуу жайынын англис тили мугалимдигине которулуп,5 жыл эмгектенген.
 • 1997-1998-окуу жылында Нарын шаарында Нарын мамлекеттик университети ачылгандыгына байланыштуу, педагогикалык окуу жайдын алдыңкы адиси катары университетке окуу жайдын сунушу менен которулган.
 • 1999 –жылы НМУнун филология факультетинин англис тили жана адабияты кафедрасынын башчысы болуп шайланат. 2001-жылы  май айында Улуттук Илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти,академик  Ж.К.Сыдыковдун жетекчилиги астында“ Oрус, кыргыз жана англис тилдеринде зат атоочту салыштырма –типологиялык жактан изилдөө” аттуу кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактаган. 
 • 1998-жылы англис тили адистигин экинчи дипломдун негизинде окутуу үчүн студенттерге шарт түзүү максатында НМУнун алдында чет тилдерин окутуунун регионалдык борборун негиздеген жана анын директору кызматын аткарган.
 • 2004-2005- окуу жылында университеттин «Чет тилдер» факультетинин деканы болуп шайланган.

2005-2006-окуу жылында АКШнын Канзас штатындагы Канзас университетинде ´жогорку окуу жайларында  «Академиялык жазууну уйрөтүү ” проектисинин үстүнөн иштеп, окуп үйрөнгөн тажрыйбасынын негизинде университеттин англис тили жана адабияты кафедрасынын окуу планынын тандоо курсуна киргизүүгө жетишти.  Бул проект абдан керектүү экени ушул күндө да актуалдуулугун жоготпой келет, себеби ар бир чет өлкөлүк проекттин үстүнөн иштей турган студент же мугалим үчүн эң керектүү материалдар берилет. Oшондой эле  проект убагында Мэдисон штатындагы Чыгыш Мэдисон университетинде уюштурулган” Орто Азия маданияты” күндөрүндө анын америкалык катышуучуларына кыргыз маданиятын кеңири тааныштырып келген.

2007-жылдан 2014-жылга чейин  филология факультетинин деканы болуп иштеди.

 • 2008-жылдын февраль айында Туркиянын Стамбул университетинде болуп, чет тилин окутуу жаатында тажрыйба алмашып келген.
 • 2008-жылдын октябрь, ноябрь, декабрь айларында Нарынкүл Абдыкалыковна экинчи жолу АКШнын IREX уюму тарабынан уюшулган жогорку окуу жайлардын жетекчилери үчүн илим, билим жаатында тажрыйба алмашуу конкурсуна катышып, ”Жогорку окуу жайларда класстан тышкаркы иштерди уюштуруу“ темасында Чыгыш Мичиган университетинин алкагында эл аралык студенттердин арасында класстан тышкаркы иштерди уюштуруу проектисинин үстүнөн иштеп келген. Нарынкүл Абдыкалыковна чет өлкөлөрдө жүргөндө жеке эле окуу жаатын эмес, ал өлкөлөрдүн маданиятын кошо изилдеп, университеттин студенттерине, мугалимдерине жайылтууда да иш алып барат.
 • 2008-жылдын ноябрь айында Невада штатынын Рено шаарында өткөн“Англис тилин экинчи тил катары окутуу“ эл аралык конференциясынын катышуучусу болуп келди.
 • Нарынкүл Абдыкалыковнанын 2010-2011-окуу жылындагы дагы бир алгылыктуу иштеринин бири- АКШнын элчилиги тарабынан жарыяланган Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынына арасында“Орто Азияда Америка Таануу Симпозиумун”өткөрүү конкурсуна катышып, аны өткөрүү үчүн грант утуп алганы болду. Симпозиумда эффективдүү стратегияларды жана окутуунун жаны ыкмаларын талкуулоо, Америка таануу сабагынын кечээ, бүгүн жана эртеңи, идея  жана маданият жаатында билим алмашуу, Кыргызстан жана АКШнын ортосундагы билим берүү алакасын чыңдоо сыяктуу максаттар коюлган. Симпозиум тоолуу Нарын университетинин келечеги кең экендигин, жаштардын англис тилине болгон кызыгуусун дагы бир жолу тастыктады.
 • Н.Чоробаева Нарын мамлекеттик университети ачылганы, анын ичинен англис тилчилердин арасынан кандидаттык ишин жактаган биринчи окумуштуу.
 • Монографиянын, окуу-методикалык китептердин жана 47 илимий-макаланын автору, окумуштуулар кенешинин мүчөсү, жергиликтүү, облустук, билим берүү министрлигинин Ардак грамоталарынын ээси. Эл Агартуунун отличниги. Нарын шаардык кеңешинин депутаты.
 • Кошумча ишмердүүлүгү, наамдары,грамоталары,  эл аралык сертификаттары:
 • 2014-май,  НМУнун 18 жылдыгына карата Эл аралык конференцияны уюштургандыгы үчүн Ардак Грамотасы
 • 2013, декабрь- Нарын шаардык мэриясынын Ардак грамотасы
 • 2013, октябрь— Нарын шаардык мэриясынын Ардак грамотасы
 • 2013, январь-  НМУнун Ардак грамотасы (Жаңылануу процессине кошкон салымы, ѳзгѳчѳ окутуунун кредиттик технологиясын окуу процессине киргизүүдѳгү салымы үчүн)
 • 2012, март-республикалык Аялдар Конгрессинин Ардак грамотасы
 • 2012, ноябрь, Нарын шаардык кеңешинин депутаты
 • 2011, декабрь, НМУнун эң мыкты окутуучусу Ардак грамотасы
 • 2011, май- Нарын мамлекеттик университетинин Ардак грамотасы
 • 2011, май, Америка Таануу Эл аралык Симпозиумун өткөргөндүгү тууралуу диплом
 • 2010-тил илиминин доценти наамын алган.
 • 2006— жылдан  бери англис тилчилеринин Форум ассоциациясынын мүчөсү .
 • 2007- жылдан бери котормочулар ассоциациасынын мүчөсү.
 • 2005— жылдан  Фулбрайт ассоциациасынын мүчөсү.
 • 2004- Эл агартуунун отличниги.
 • 2008-жылдан ушул күнгө чейин орто мектептерде өтүлүүчү облустук олимпиадасынын төрайымы.
 • 2001-Нарын шаардык кенешинин Ардак грамотасы
 • 1999, Кыргыз республикасынын Билим берүү министрлигинин Ардак Грамотасы

Илимий макалалары:

 1. Чоробаева Н.А.- «Кыргыз жана англис тилдериндеги зат атоочторду салыштырма-типологиялык жактан изилдөө», Вестник НГУ , Нарын 2000
 2. Чоробаева Н.А.- «Кыргыз,  жана англис тилдериндеги зат атоочтордун таандык категориясы», Вестник НГУ, Нарын 2000
 3. Турсуналиев Т.Т, Чоробаева Н.А,  Байтугелова Ж.А.- Методическая разработка по английскому языку  для 1 курсов заочного отделения, Нарын,1999
 4. Чоробаева Н.А — Методическое пособие по дисциплине Страноведение США для учителей английского языка,Нарын,1999
 5. ЧоробаеваН.А -Methods of working on English Texts for Students, Manual, Naryn 1999
 6.  Чоробаева Н.А -Методические рекомендации и рабочая программа по методике преподавания английского языка, Бишкек, 2000
 7. Чоробаева Н.А.- «Кыргыз,  жана англис тилдериндеги зат атоочтордун  сан категориясы»,  Макалалар жыйнагы, Педагогика  жана филология, Бишкек,2000
 8. Чоробаева Н.А. –“Зат атоочторду орус тилинде изилдөөнүн айрым проблемалары “ Макалалар жыйнагы, Педагогика   жана филология, Бишкек, 2000
 9. Чоробаева Н.А.-« Зат атоочтордун грамматикалык манызы жөнүндөгү маселенин тарыхы». Материалы научно-практической конференции, посвященной 60-летию образования Иссык-Кульского государственного университета им.К.Тыныстанова, ЧастьIII,  Методологии и методика высшей и средней школы. Туризм. Приложение к журналу «Вестник Иссык-Кульского университета», Каракол 2001
 10. Чоробаева Н.А.   –«Teachingpronunciation». Материалы 3-й научно-практической конференции «Проблемы образования  и науки», посвященной 2200-летию Кыргызской государственности, Бишкек, 2004
 11. Кыргыз тилиндеги зат атоочтун баяндоочтук категориясы. Teachingpronunciation». Материалы 3-й научно-практической конференции «Проблемы образования  и науки», посвященной 2200-летию Кыргызской государственности, Бишкек, 2004
 12.  Чоробаева Н.А.- Англис тилиндеги синонимдерди кыргыз тилине которуудагы мүчүлүштөр. Студенттер үчүн методикалык колдонмо, Нарын,1999
 13. Чоробаева Н.А.- « Использование газетного материала при обучении английского языка- Образовние в XXI веке: Традиции, проблемы, перспективы, Нарын ,2007
 14. Чоробаева Н.А. –Сагыналиева Г.Т-«Текст и его интерпретация»   Образование в XXI веке: традиции, проблемы, перспективы   Нарын 2007
 15.  Chorobaeva N.A. -«Manual for English Тeachers and Students on Academic Writiing» Bishkek 2007
 16. Абдыразакова М.У.,Чоробаева Н.А, -«Билингвизм: жетишкендиктер жана проблемалар» Известия ВУЗов,Бишкек, 2011
 17.  Chorobaeva N.A. -«A Piece of American Culture at the Naryn State University» part 1,The 6th Annual American Studies Symposium in Central Asia,Osh,2008,
 18.  Chorobaeva N.A. -«The Presentation of demonstrative lesson on American Studies on the base of the new TMC developed at NSU, The 7th Annual American Studies Symposium in Central Asia, 2009, BHU
 19. Chorobaeva N.A.- «A Piece of American Culture at the Naryn State University» part 11,    IDEAS AND APPROACHES FOR TEACHING AND LEARNING AMERICAN STUDIES .   The 8th Annual American Studies Symposium in Central Asia, May 12-14,2011,Naryn State University, Naryn
 20.  Chorobaeva N.A.,&Japarova K. —    «Gender Roles and Status of  Women in  America and Kyrgyzstan»     IDEAS AND APPROACHES FOR TEACHING AND LEARNING AMERICAN STUDIES    The 8th Annual American Studies Symposium in Central Asia, May 12-14,2011,Naryn State University, Naryn
 21. Чоробаева Н.А. Жапарова К.Э  — «Роль игр и ролевых упражнений в развитии устной разговорной речи студентов» Образовние в XXI веке: традиции, проблемы, перспективы,  Нарын 2007
 22. Чоробаева Н.А. —  «Сопоставительная типология имен существительных  кыргызского, русского и английского языков», Наука и технология, Бишкек,2000
 23. Чоробаева Н.А, АбдразаковаМ- «Семантическое пространство концепта белый\ черный в английском, русском и кыргызском языках» — Известия ВУЗов, Бишкек, 2011
 24. Чоробаева Н.А, Абдразакова М-  « Семантическое пространство художественного текста и его анализ в поэзии»- Известия ВУЗов,  Бишкек, 2008
 25. Чоробаева Н.А-  TranslationofEnglishprepositionsintoKyrgyz  (Жандооч сөздөр) , конференция, посвященная переводу, Кыргызско-Турецкий университет, Бишкек, 2008
 26.  Айдаралиева А, Чоробаева Н- Каралып жаткан типтеги+Багынынкы конструкциялардын англис тилдүү адабияттарда изилдениши. Наука и новые технологии, №3, Бишкек, 2010
 27. Чоробаева Н.А.  -«Кыргыз,  жана англис тилдериндеги зат атоочторду салыштырма- типологиялык жактан изилдөө», монография, Бишкек, 2007
 28.  Жапарова К.Э,  Чоробаева Н.А  Основные различия в лексике между британским  и американским английским.
 29.  Чоробаева Н.А –Кыргыз тилиндеги грамматикалык таандык категориясы жана анын орус жана англис тилдериндеги окшоштук жактары, Социальные и гумаритарные науки , Бишкек, 2000, № 3-4
 30. ЧоробаеваН.А Teaching –Methodical Complex on American Studies, Bishkek ,2008
 31. ЧоробаеваН.А Teaching –Methodical Complex on  English Literature, 2008
 32. ЧоробаеваН.А Teaching –Methodical Complex on Reading/Writing, Bishkek ,2010
 33. ЧоробаеваН.А Teaching –Methodical Complex on British Studies Bishkek,2010
 34. ЧоробаеваН.А  A Book narrated by S.Northup“12 Years Slavery” translation into Kyrgyz, 2012
 35. ЧоробаеваН.А,  –Англисче-кыргызча-орусча сүйлөшмө, Бишкек, 2012
 36. ЧоробаеваН.А, Aidaralieva A-The use of Critical Thinking Strategies in English Literature .Annual Forum Conference.Bishkek,2012
 37. ЧоробаеваН.А, АйдаралиеваА- Issues of Human rights in the narrative12 Years a Slave by Solomon Northup and the Long Journey by M.Elebaev .The Annual American Studies Symposium in Central Asia, May 18-20,2012, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic.
 38. ЧоробаеваН, МусуралиеваА- American Studies and Kyrgyz American Relations: Experience, exchange and perspectives at NSU . The Annual American Studies Symposium in Central Asia, May 18-20,2012, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic.
 39. ЧОРОБАЕВАН, АйдаралиеваА,  Рeculiarities of Translation of English Texts into Kуrgyz Language/Международная научно-практическая конференция “Oдинмир- многокультур”, 28-30 апрель,  Международный университет Кыргызстана, Бишкек, 2013
 40. Чоробаева Н, Кенжегул кызы Айсалкын, Реалии как социальный культурный феномен. Международная научно-практическая конференция “Oдин мир-много культур”, 28-30 апрель,  Международный университет Кыргызстана, Бишкек, 2013
 41. Аман  кызыБактыгүл, Чоробаева Н, Ч.Айтматов-көркөм салыштырууларды колдонуунун улуу чебери.
 42. Известия вузов, №5, 2013, Бишкек
 43. Чоробаева Н.А.  Улуу ойчулдардын чыгармаларындагы инсан модели. Канткенде адам уулу адам болот  аттуу республикалык симпозиуму. Ыйык Ата-Журт коому. Каракол шаары, 14-15 май, 2013
 44.  Чоробаева Н.А, Айдаралиева А, Кыргыздын баатырдык рухунун жалындуу жарчысы. Известия вузов, №5, 2013, Бишкек
 45. Сатылган кызыГулнур, Чоробаева Н.А, Манасчылык-өзгөчө өнөр. Известия ВУЗов, №4,2014
 46. Чоробаева Н.А, Усубалиева Н, Роль международных проектов в устойчивом развитии системы образования Кыргызстана. ИзвестияВУЗов,№4,2014
 47. Chorobaeva N.A, Sarbagisheva A Issues of Change Management in Public Administration
 48. Известия ВУЗов,№4,2014
 49. Чоробаева Н.А, Исанаева Ч.И, Проблемы психологизма в творчестве Л.Н.ТолстогоИзвестия ВУЗов,№4,2014

Эл аралык дипломдору жана сертификаттары

1. 2011, июнь-АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин  Эл аралык Америка Таануу Симпозиумун өткөргөндүгү үчүн Ыраазычылык диплому.

2.2008,октябрь-декабрь-IREX программасынын Сертификаты, АКШ, Чыгыш Мичиган университети, 2008, ноябрь-Рено шаарында өткөн Эл аралык конференциянын катышуучусунун Сертификаты, Рено, АКШ

3.2008, февраль-Эл аралык конференциясынын катышуучусунун Сертификаты, Стамбул, Турция

4.2005-2006-Фулбрайт программасынын бүтүрүүчүсү, Канзас, АКШ

5.Темпус проектисинин Туруктуу өнүгүү боюнча Сертификаты, Чарльз университети, Прага, Чехия,2014

International Certificates:

1.Certificate of Appreciation for successful organization  of 2011 American Studies Symposium.

2.Certificate    of Achievement  (University Administration  Support Program(IREX)  November-December 2008 , Michigan, EMU,  USA

3.Certificate of International Conference, Istambul, Turkey,2008

4.Certificate of Fulbright Alumni,2005-2006,  KU, Kansas, USA

5.Сertificate of Charles University on Sustainable development,2014

Диплом, сертификаттары