Студенттик конференция

Бухгалтерлер күнүнө карата арналган Бишкек шаарында АУПКРде “Роль бухгалтерского учета, анализа и аудита в развитии экономики Кыргызстана глазами будущих специалистов” аттуу студенттик конференцияга Бух-11 группасынын студенттери А. Казыбаева, А. Каптагаевалар  барып катышып келишти. Аларга илимий жетекчиси болуп “Бухгалтердик эсеп, экономика жана менеджмент ” кафедрасынын башчысы  Д.О.Бекирова барып келди.

конференция