↑ Вернуться: Билим берүү

Окуу бөлүмү

    Касымова Гүлжамал Абдиловна — педагогика илимдеринин кандидаты

     окуу бөлүмүнүн башчысы

 

 

 

 

Окуу бөлүмү, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан берилген лицензиянын негизинде, билим берүү программаларын ишке ашыруу (реализация) боюнча окуу процессин уюштурууну жана башкарууну камсыздоо боюнча НМУнун структуралык бөлүмү болуп эсептелет.

Окуу бөлүмү НМУдагы структуралык өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгында 2008-жылы уюшулган. Уюшулгандан бери окуу бөлүмүн биология илимдеринин кандидаты Т. Атанаев, филология илимдеринин кандидаты А.Чолпонбаев жана техника илимдеринин кандидаты К. Дюшекеев жетектеп келишкен. Азыркы учурда окуу бөлүмүн педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Д.Ажыбаев жетектейт.

Окуу бөлүмүнүн  негизги максаттары катары окуу процессин салттык жана кредиттик технологиянын негизинде окуу процесин уюштуруу, аны координациялоо жана факультеттердин, кафедралардын окуу ишмердүүлүгүн эффективдүү уюштурулушун көзөмөлдөө болуп эсептелет.  Бөлүм төмөндөгүдөй багыттар боюнча иштерди алып барат:

  • окуу процессин уюштуруу боюнча нормативдик документтерди иштеп чыгуу жана камсыздоо;
  • окуу процессин пландоо, уюштуруу, контролдоо жана анализдөө;
  • кафедралар, факультеттер менен биргеликте окуу пландарын, окуу процессин уюштуруу боюнча нормативдик документтерди иштеп чыгуу;
  • окуу процесси жана билим берүү программаларын ишке ашыруу боюнча отчетторду түзүү;
  • университеттин профессордук-окутуучулук курамынын окуу жүктөмдөрүн пландоону жана алардын факт жүзүндө аткарылышын көзөмөлдөө;
  • факультет, кафедралар менен биргеликте студенттердин жетишүүсүн каттоо жана анализдөө, мониторинг жүргүзүү жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча иш чараларды иштеп чыгуу;
  • маалыматтык технологияларды окуу процессине киргизүү;
  • студенттердин кыймылына байланышкан документтерди өз убагында жана туура түзүү;
  • билим берүү программалары боюнча лицензия алуу, аттестациядан (аккредитация) өткөрүү боюнча документацияларды даярдоодогу иш аракеттерди уюштуруу
  • мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияны өткөрүү жана даярдык көрүү боюнча керектүү документацияларды кафедра, факультеттер менен биргеликте даярдоо.

Окуу бөлүмүнүн структурасы жана курамы:

-окуу процессин нормативдик камсыздоо бөлүмү

Усубалиева Жылдыз Жекиновна – бөлүмдүн башчысы;

Оморова Айнура Шекеновна – бөлүмдүн методисти;

Молдогазиева Элена Текшербековна – бөлүмдүн адиси;

студенттик кадрлар бөлүмү

Абдрахманова Жылдыз Кыдыргычовна – бөлүмдүн башчысы;

Асырканова Динара Мукашевна – бөлүмдүн инспектору;

Ыбышова Айзаада Майрамбековна– архивариус;

-маалыматтык технологиялар бөлүмү

Бекежанов Марлис Мелисович, п.и.к. – бөлүмдүн башчысы;

Жекшенбай уулу Аман – системалык-администратор;

Турдиев Бексултан – инженер программист

 

Каттоо сектору

Женишбек кызы Жылдыз – сектор башчысы; С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде  2009-жылы AVN маалыматтык системасынын киргизилиши менен окуу башкармалыгынын курамында каттоо сектору иш алып барып келет. Сектордо сектор башчы жана улук адис кызмат кылышат. Каттоо сектору – окутуунун кредиттик системасын жана модулдук-рейтингдик системаны уюштурууга багытталган университеттин түзүмү болуп саналат. Каттоо сектору өз ишинде университеттин билим сапатын жогорулатуу …

Смотреть страницу »

Маалыматтык технологиялар бөлүмү

Бекежанов Марлис Мелисович, п.и.к. – бөлүмдүн башчысы; Максаты, аткарылуучу маселелери жана ишмердигинин багыттары: Окуу процессинин сапатын жогорулатууда жана анын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында окутуунун техникалык каражаттары менен камсыз кылуу жана функционалдык ишти жүргүзүү технологиясын өркүндөтүү жана жабдыктарды модернизациялоо боюнча сунуштарды даярдайт. Керектүү жабдыктарды сатып алуу үчүн техникалык тапшырмаларды даярдайт, өзүнүн ишмердүүлүгүнүн багыттары боюнча ар кандай иштерди өткөрүү жана кызмат …

Смотреть страницу »

Окуу процессин нормативдик камсыздоо бөлүмү

Усубалиева Жылдыз Жекиновна – бөлүмдүн башчысы; Окуу процессин нормативдик камсыздоо бөлүмү университеттин бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнө методикалык жардам көрсөтөт жана анын негизги ишмердигинин багыты төмөнкүлөр: Окуу процессин усулдук камсыз кылуу боюнча иш-кагаздарынын жүргүзүлүшүн уюштуруу; Окуу жүгүртмөлөрүнүн түзүлүшүн жана аудиториялык фондду эффективдүү колдонулушун координациялоо; Окуу процессиндеги студенттердин ишинин үлүшүн жогорулатуу менен уюштуруу боюнча окуу процессин пландоо үчүн убакыттын …

Смотреть страницу »

Студенттик кадрлар бөлүмү

Абдрахманова Жылдыз Кыдыргычовна – бөлүмдүн башчысы; Студенттик кадрлар бөлүмү 1997- жылы негизделген. Студенттик кадрлар бөлүмү Окуу башкармалыгынын бир бөлүмү болуп саналат. Бөлүмдө бөлүм башчы Ж.К.Абдыракманова, ага инспектор Д.Асырканова жана архивариус А.Ыбышова эмгектенет. Окутуунун бардык формаларындагы студенттердин өздүк көктөмөлөрүн жүргүзөт, бардык категориядагы студенттердин персоналдык, статистикалык эсебин жана студенттердин контингентинин кыймылы  боюнча буйруктарды өз убагында  жана туура тариздөөсүнө көзөмөл кылат. …

Смотреть страницу »