↑ Вернуться: Бөлүмдөр

Каттоо бөлүмү

Женишбек кызы Жылдыз – бөлүмдүн башчысы;

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде  2009-жылы AVN маалыматтык системасынын киргизилиши менен окуу башкармалыгынын курамында каттоо бөлүмү иш алып барып келет. Бөлүмдө бөлүм башчы жана системдик администратор кызмат кылышат. Каттоо бөлүмү – окутуунун кредиттик системасын жана модулдук-рейтингдик системаны уюштурууга багытталган университеттин түзүмү болуп саналат. Каттоо бөлүмү өз ишинде университеттин билим сапатын жогорулатуу саясатын ишке ашырууга көмөктөшүүнү негиз деп эсептейт. Бөлүм окуп жаткандардын электрондук базасын түзүү, алардын жетишүүсү жөнүндө маалыматтарды киргизүү жана иреттүүлүгүн камсыз кылуу, маалымат базасын дайыма жаныртып туруу иштери менен алектенет. AVN маалыматтык системасынын иштеши менен университетте маалыматты чогултуунун, сактоонун, иштетүүнүн бирдиктүү курамы түзүлүп, окуу процессинде электрондук ведомостту колдонуу, студенттердин жетишүүсү, ж.б. маселелер  боюнча маалыматтын ачыктыгы камсыз кылынып келет.

2011-жылдын 15-октябрынан баштап Нарын мамлекеттик университети TEMPUS долбоорунун алкагында «Окуу программасынын сапатын кепилдөөнүн документациясы» (DOQUP) боюнча иш жүргүзүүдө. Бул долбоордун негизги максаты – университеттеги окуунун сапатын жогорулатуу жана студенттердин мобилдүүлүгүнө шартты жакшыртуу үчүн документацияларды өнөктөш өлкөлөрдүн документациялары менен шайкештөө жана он-лайн системасына киргизүү болуп эсептелинет. Долбоорду ишке ашыруу үчүн НМУнун каттоо бөлүмүнө атайын бир кабинет 8 компьютер менен жабдылып берилди. Бүгүнкү күндө университетте окутулуп жаткан окуу программалары кафедралар тарабынан DOQUP программасынын расмий сайтына киргизилип жатат.Бул иш-чара университеттин астында турган аккредитациядан өтүү максаты үчүн жасалган биринчи кадам деп эсептесек жанылышпайбыз. Мындан сырткары, расмий сайтка Интернет түйүнү аркылуу киргизүү Нарын мамлекеттик университети жөнүндө кенири маалыматты башка өлкөлөрдүн жарандарына таркатуунун бир жолу катары колдонулуп жатат.