↑ Вернуться: Бөлүмдөр

Илимий изилдөөлөр бөлүмү

Илимий изилдөөлөр жогорку окуу жайынын ишмердигинин жана жогорку билимдүү адис даярдоонун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Илимий изилдөөлөр бөлүмү университеттин факультеттеринин, кафедраларынын жана башка түзүмдүк бөлүктөрүнүн илимий изилдөөлөрүн координациялоону, түзүмдүк бөлүктөрдүн ортосундагы илимий кызматташтыкты уюштурууну жана университеттин деңгээлиндеги илимий ишмердикти ишке ашырат.

Бөлүмдүн ишмердигинин максаты болуп НМУнун илимий-инновациялык ишмердигин уюштуруу, координациялоо жана көзөмөлдөө эсептелет. Бул максатка ылайык, Бөлүмдүн ишмердиги төмөнкү негизги милдеттерди аткарууга багытталат:

НМУдагы илимий-изилдөөчүлүк ишмердиктин натыйжалуулугун жогорулатуу;

НМУнун түзүмдүк бөлүктөрүнүн илимий-изилдөөчүлүк жана инновациялык багыттагы карым-катыштарын камсыз кылуу жана алардын ишмердигин натыйжалуу координациялоо;

НМУдагы илимий-изилдөөчүлүк ишмердиктин учурдагы абалы, келечектүү багыттары жөнүндө маалыматтарды оперативдүү чогултуу жана жалпылоо.

Бөлүмдүн ишмердигинин алкагында мамлекеттик бюджет тарабынан каржылануучу илимий долбоорлорду уюштуруу жүргүзүлөт. 2008-2013-жылдарда Нарын мамлекеттик университети тарабынан 20дан ашык илимий долбоорлор жүргүзүлгөн. Алардын негизги багыты – тоолуу Нарын регионун социалдык-экономикалык, илимий-техникалык өнүктүрүүнүн жолдору.

Илимий изилдөөлөр бөлүмү жыл сайын өткөрүлүүчү илимий-практикалык конференцияларды уюштурууга катышат. 2013-жылы КР Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен бирдикте Нарын шаарынын 145 жылдыгына арналган республикалык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү. Ага Жалал-Абад мамлекеттик университетинен, Талас университетинен, Ысык-Көл университетинен жана Бишкектеги жогорку окуу жайларынан окумуштуулар келип катышып, конференциянын жыйынтыгында 105 илимий макала өзүнчө жыйнак болуп жарыяланды. 2014-жылы май айында эл аралык конференция уюштурууга даярдыктар көрүлүүдө.

Бөлүм жаш окумуштууларды жана студенттерди илимий изилдөөлөргө тартуу, илимий изилдөөлөрдүн методикасын үйрөтүү боюнча иш-чараларды да алып барат. Бул багытта илимий долбоор даярдоонун өзгөчөлүктөрү, илимий макала жазууда колдонулуучу методдор маселелери боюнча тренингдер, семинарлар өткөрүлүп турат.

Жакынкы келечекте НМУнун Илимий изилдөөлөр бөлүмү университеттин окумуштуулары тарабынан даярдалган илимий долбоорлордун санын жана сапатын өстүрүү, университеттин жаш окумуштууларын жана студенттерин илимий изилдөөлөргө тартуу багытында ишмердик жүргүзүүнү пландаштырууда.