«

»

Июн 14

Аккредитациядан ийгиликтүү өттүк

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети Кыргызстанда биринчилерден болуп аккредитациянын үч этабынан ийгиликтүү өттү. 2017-жылдын январь айынан баштап Агрардык техникалык факультетинин «Маалыматтык технологиялар» кафедрасы жана «Агрардык- техникалык дисциплиналар» кафедрасы  2 программада:
— 750500 курулуш (калыбына келүүчү энергия булактары жана курулуштагы энерго натыйжалуулук профили) магистрдик;
— 710300 колдонмо информатика (экономикадагы колдонмо информатика профили) бакалавр багыттары боюнча өзүн-өзү баалоо этабын аткарып, отчетторду Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттигине тапшырган.
2017-жылдын 29-30-майында Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги тарабынан түзүлгөн эксперттик комиссия Агрардык техникалык факультетинин «Маалыматтык технологиялар» жана «Агрардык- техникалык дисциплиналар» кафедраларында көз карандысыз аккредитация өткөрдү.
Агенттик өкмөттүн 2016-жылдын 4-октябрындагы токтому менен бекитилген аккредитациянын талаптарынын (7 стандарт боюнча) аткарылышы боюнча тышкы баалоонун жыйынтыгында «Маалыматтык технологиялар» жана «Агрардык- техникалык дисциплиналар» кафедраларында аталган 2 программасын 5 жылдык мөөнөткө аккредитациялоону сунуштады.
2017-жылдын 5-июнунда Улуттук аккредитациялык кеңеш НМУнун Агрардык техникалык факультетиндеги «Маалыматтык технологиялар» каферасынын жана «Агрардык- техникалык дисциплиналар» кафедрасынын 2 программасын: 750500 курулуш (калыбына келүүчү энергия булактары жана курулуштагы энерго натыйжалуулук профили) магистрдик жана 710300 колдонмо информатика (экономикадагы колдонмо информатика профили) бакалавр багыттарын 5 жылдык мөөнөткө аккредитациялоо боюнча чечим кабыл алынды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>