Дневной архив: 06.05.2019

Май 06

НМУнун студенттери жана окутуучулары тарыхый жерлерде экскурсияда

1-май 2019-жылы С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин тарых, философия жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасынынын профессордук-окутуучулук курамы жана студенттери Кыргызстандын аймагында жайгашкан тарыхый жерлерге экскурсияга чыгышты. Тарыхый жерлер жана музейлер жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоодо өзгөчө мааниге ээ. Бекеринен чет мамлекеттерде, өзгөчө АКШда TWHP концепциясын (Тарыхый жерлер аркылуу окутуу) киргизбесе керек. Мына ушундай багытта студенттерди тарыхый жерлер …

Читать далее »