Дневной архив: 20.11.2017

Ноя 20

Илимий китепканада Нарын облусунун китепканачылары үчүн экскурсия уюштурулду.

16-17-ноябрларында Ж.Саалаев атындагы Илимий китепканада Нарын облусунун мектеп китепканачылары үчүн экскурсия уюштурулду. Экскурсияда аларга китепкананын ишмердүүлүгү, китепкананы автоматташтыруу боюнча кеңири түшүнүк берилди. Ошондой эле заман талабына ылайык, долбоор жазуу боюнча Илимий китепкананын директору Г.Кыдыралиева толук маалымат берди.