КУТТУКТАЙБЫЗ!

КУТТУКТАЙБЫЗ!

С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин профессору, педагогика илимдеринин доктору Т.М. Сияев 13.00.02- окутуунун методикасы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты…

English English Кыргызча Кыргызча Русский Русский