С. Нааматов атындагы НМУ 2021-окуу жылына күндүзгү жана сырттан окуу формаларына аспирантурага (бюджеттик жана контракттык негизде) кабыл алуу жарыялайт

С. Нааматов атындагы НМУ 2021-окуу жылына күндүзгү жана сырттан окуу формаларына аспирантурага (бюджеттик жана контракттык негизде) кабыл алуу жарыялайт

Кабыл алуу төмөнкү адистиктер боюнча жүргүзүлөт: 13.00.00 — педагогика илимдери 08.00.00 — экономика илимдери 10.00.00 — филология илимдери Документтерди кабыл алуу 2020-жылдын 15-…

English English Кыргызча Кыргызча Русский Русский