Naryn state University named after S. Naamatov invites foreign students for the 2020−2021 academic year

Naryn State University named after S. Naamatov invites foreign students to the 2020−2021 academic year on a contract basis study to the following specialties Specialty code Name of the specialty 520 200 Physico-mathematical education 550 300 Philological education 640 000 Electric power and electrical engineering 550 400 Socio-economic education Читать далее …

2020−2021- окуу жылына карата гранттык орундарга кабыл алуунун планы

ББИМнин 15.07.2020 № 554/1 буйругун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларынын 2020−2021- окуу жылына карата гранттык орундарына кабыл алуунун планы С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети КОД Багыты Гранттын саны Анын ичинде максаттуу кабыл алуу 710 100 Информатика жана эсептөө техникасы Читать далее …

Кош келиңиз, абитуриент!

Урматтуу бүтүрүүчү!!! Ар бир инсандын бул турмуштагы маанилүү тандоосунун бири — кесип тандоо болуп саналат. Себеби, аныкталган кесипке ээ болуу менен гана ар бир инсан социумда өзүнүн ордун табат жана коомдогу статусун аныктайт. Кадырлуу бүтүрүүчү, сиз кесип тандоодо үч негизги факторду эске алыңыз: Келечектеги Читать далее …