Архив 19.11.2019

Айхштетт-Ингольштадт Католик университети

2019-жылдын 5-ноябрында Айхштетт-Ингольштадт Католик университетинде биздин окутуучубуз Надира Дегембаева «Кыргызстандын айлана-чөйрөнүсүн көзөмөлдөө» боюнча магистранттарга «Курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча мониторинг жүргүзүү» жана «Курчап турган чөйрөнү жана табигый кырсыктардан коргоо» окуу модульдарынын алкагында лекция окуду. Ал Айхштатт-Ингольштадт Католик университетинин физикалык география колдонмо факультетине жана Нойбург жайылма токойлор институтуна уюшулган профессорлорду чакыруу боюнча эл аралык программасынын негизинде академиялык кызматташтыкка чакырылган.