Вернуться к Проекты ERASMUS

KyrMedu

kyrmedu.org

Advancing University Education in Biomedical Engineering and Health Management in Kyrgyzstan (KyrMedu)

Кыргызстанда биомедициналык инженерия, саламаттыкты сактоо менеджменти жана экономикасы багытында жогорку билим берүүнү өркүндөтүү

Развитие высшего образования в области биомедицинской инженерии, менеджмента и экономики в здравоохранении Кыргызстана (KyrMedu)

Өнөктөштөр:

 1. Батыш-Саксония университети (Германия) — Координатор (Грант алуучу)
 2. Клуж-Напока техникалык университети (Румыния)
 3. Загреб университети (Хорватия)
 4. КГУСТА (Кыргызстан) — Улуттук координатор
 5. КГТУ (Кыргызстан)
 6. КГМА (Кыргызстан)
 7. ОшМУ (Кыргызстан)
 8. НМУ — Нарын мамлекеттик университети (Кыргызстан)
 9. ЫМУ (Кыргызстан)
 10. ТалМУ (Кыргызстан)

Долбоордун убактысы:

15-октябрь 2015-жылдан — 14-октябрь 2018-жылга чейин

Долбоордун негизги максаттары:

 • Саламаттыкты сактоо (саламаттыкты сактоо информатикасы, экономикасы жана биомедициналык инженерия) багытында жаңы жана инновациялык изилдөөлөрдү жүргүзүү аркылуу Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын коомдогу сапатын жогорулатуу жана ролун чыңдоо
 • Эмгек базарынын жана коомдук кызматтардын муктаждыктарын аныктоо
 • Саламаттыкты сактоодогу курал-аспаптарды натыйжалуу колдонуу үчүн врачтардын жана техникалык кызматкерлердин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү
 • Жаңы окуу программаларын, окуу ыкмаларын жана материалдарды алмашуу аркылуу улуттук жана эл аралык кызматташууну жогорулатуу

Долбоордун милдеттери:

 • Саламаттыкты сактоо информатикасы жана биомедициналык инженерия багытында окуу программасын иштеп чыгуу жана аны колдонууну ишке ашыруу
 • Билим берүүнүн таасирин жогорулатуу үчүн аралыктан окутуу жана он-лайн окутууну иштеп чыгуу
 • Кыргызстандын окуу жайлары, өнөр жай жана эмгек базарынын ортосундагы кызматташууну жакшыртуу

Долбоордун күтүлүүчү жыйынтыктары:

 1. Саламаттыкты сактоо секторундагы абалды изилдөөчүлөр такталды
 2. Саламаттыкты сактоо секторундагы абал анализденди
 3. Техникалык инфраструктура түзүүлдү
 4. Деталдуу материалдар иштелип чыкты
 5. Тренерлерди окутуу/квалификацияны жогорулатуу жүрдү
 6. Саламаттыкты сактоо лабораториясы (курал-аспаптар) ишке кирди
 7. Пилоттук кабыл алуу фазасы (1-жыл)
 8. Сапатты көзөмөлдөө жүрүүдө
 9. Таркатуу иш-чаралары жүрдү
 10. Долбоорду башкаруу
 11. Долбоорду ишке ашыруу жана туруктуулугу камсыз болду

НМУдагы KyrMedu командасы:

Байбагышов Э.М., долбоордун менеджери

Шерматов С.М., тренер-изилдөөчү

Чекирова Г. К., техникалык адис

Ибраева Н.И., администратор