Вернуться к Проекты ERASMUS

DoQuP

tempus-doqup.unige.it

Окуу программасынын сапатын кепилдөөнүн документациясы (DoQuP)

Documentation for quality assurance of study programmes (DoQuP)

Документация гарантии качества образовательных программ (DoQuP)

Өнөктөштөр:

 1. Генуя университети (Италия) — Координатор (Грант алуучу)
 2. Словакия технологиялык университети (Словакия)
 3. Аликанте университети (Испания)
 4. Дюсбург университети (Германия)
 5. Италия университеттеринин ректорлорунун конференциясы (Италия)
 6. Баку мамлекеттик университети (Азербайжан)
 7. Хазар университети (Азербайжан)
 8. Азербайжан медициналык университети (Азербайжан)
 9. Одлар Юрду университети (Азербайжан)
 10. Кавказ университети (Азербайжан)
 11. Азербайжан билим берүү жана илим министрлиги (Азербайжан)
 12. Казак архитектура академиясы (Казахстан)
 13. Казак Аблайхан университети (Казахстан)
 14. Казак улуттук техникалык университети (Казахстан)
 15. Евразия улуттук университети (Казахстан)
 16. Билим сапатын баалоо көз карандысыз Казахстан агенттиги (Казахстан)
 17. Билим сапатын баалоо улуттук борбору (Казахстан)
 18. Билим берүү жана илим министрлиги (Казахстан)
 19. Кыргыз улуттук университети (Кыргызстан) — Улуттук координатор
 20. Бишкек финансы-экономикалык академиясы (Кыргызстан)
 21. Нарын мамлекеттик университети (Кыргызстан)
 22. ЕдНет ассоциациясы (Кыргызстан)
 23. Билим берүү жана илим министрлиги (Кыргызстан)
 24. Тажик ишкерлик жана кызмат институту (Тажикистан)
 25. Тажик улуттук университети (Тажикистан)
 26. Тажикстан технологиялык университети (Тажикистан)
 27. Билим берүү жана илим министрлиги (Тажикистан)
 28. CINECA-университеттер аралык консорциум (Италия)

Долбоордун убактысы:

15-октябрь 2011-жылдан — 14-октябрь 2014-жылга чейин

(2015-жылдын 14-майына чейин узартылган)

Долбоордун негизги максаты:

Университеттердин ички сапатын кепилдөөчү бирдиктүү документацияны түзүү жолу менен окутуунун сапатын жогорулатуу

Долбоордун милдеттери:

 • Өнөктөш өлкөлөрдүн университеттердеги сапатты кепилдөөчү стандарттарды Европалык Биримдиктин сапатты кепилдөөчү стандарттарына жана колдонмосуна дал келгидей кылып ыңгайлаштыруу
 • Өнөктөш өлкөлөрдүн университеттердеги сапатты кепилдөөнү жакшыртуу жана окуу программаларынын дал келишин жогорулатуу
 • Окуу программаларынын жаңыртылышын шыктандыруу жана айкындыгын жогорулатуу

Жумушчу пакеттердин тизмеси:

1: Окуу программасынын сапатын кепилдөөнү документациялоо үчүн он-лайн системасын аныктоо жана ишке ашыруу

2: Жыйынтыкты таркатуу

3: Долбоордун туруктуулугун камсыздоо

4: Долбоордун сапатын көзөмөлдөө

5: Долбоорду башкаруу

Долбоордун күтүлүүчү жыйынтыктары:

— Кыргызстандын университеттеринде билим сапатын кепилдөөнүн ички системасын документациялоону иштеп чыгууга бирдиктүү талаптар иштелип чыгат

— Университет менен Билим берүү жана илим министрлиги ортосунда билим сапатын кепилдөөнүн ички системасы боюнча тармак түзүлөт

— Билим сапатын кепилдөөнүн ички системасы боюнча электрондук он-лайн платформасы түзүлөт

— Билим сапатын кепилдөөнүн ички системасы боюнча программалык камсыздоо иштелип чыгат.

НМУдагы DoQuP командасы:

Байбагышов Э.М., долбоордун менеджери

Шерматова И.К., тренер-изилдөөчү

Ажыбаев Д.М., техникалык адис