Вернуться к Проекты ERASMUS

EcoCAR

www.ecocar-centralasia.com

Борбордук Азиянын дарыяларынын (Тарим/Кытай, Нарын/Кыргызстан) жээгиндеги токойлорду туруктуу башкаруу үчүн экосистеманы баалоо жана квалификацияны жогорулатуу (EcoCAR)

Ecosystem Assessment and Capacity Building for Sustainable Management of Floodplains along the Central Asian Rivers Tarim and Naryn (EcoCAR)

Өнөктөштөр:

 1. Айхштетт-Ингольштатт университети (Германия) — Координатор (Грант алуучу)
 2. Эберсвальде универистети (Германия)
 3. Циньзянь университети (Кытай)
 4. Кытай илимдер академиясы (Кытай)
 5. Нарын мамлекеттик университети (Кыргызстан)
 6. АСАГИС борбору, КГУСТА (Кыргызстан)

Долбоордун убактысы:

сентябрь 2014-жылдан — август 2017-жылга чейин

Долбоордун негизги максаты:

 • Дарыя жээгиндеги токойлордун абалын тактоо, изилдөө
 • Токойлордун калабына келүү мүмкүнчүлүктөрүн баалоо
 • Жергиликтүү калктын экологиялык маселелерге болгон мамилесин аныктоо
 • Негизги экосистемалык кызматтарды иштеп чыгуу
 • Айлана-чөйрөнүн жабырланууга сезимтал болгон жерлерин картага түшүрүү
 • Кызыктар тараптар менен жерлерди туруктуу пайдаланууну камсыз кылуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу
 • Борбордук Азиядагы дарыя жээктериндеги токойлорду туруктуу өнүктүрүү үчүн магистрант жана аспиранттарды окутуу

Күтүлүүчү натыйжалар:

Изилдөө аймагы

Изилдөөчү аймактын кээ бир жерлериндеги дарыя жээгиндеги токойлорду инвентаризациялоону түзүү (өсүмдүктөр, топурак, геоморфологиясы, экосистемалык кызматы), калыбына келүү потенциалын баалоо

Социалдык-экономикалык бөлүк

Жергиликтүү жашоочулардын экологиялык суроолорго жана кызматтарга болгон мамилесин тактоо, жерлердин жабырлануу себептерин аныктоо

Картага түшүрүү

Дарыя жээектериндеги токойлордун сезимтал жерлерин картага түшүрүү, локалдык масштабдан регионалдык масштабга чейин

Экосистемалык кызматтар

Изилдөөчү аймакта экологиялык башкаруу үчүн негизги фактор болгон экологиялык системанын кызматын иштеп чыгуу

Сунуштар

Илимий изилдөөнүн жыйынтыктарынын негизинде жана кызыктар тараптар менен кызматташуу аркылуу жерлерди туруктуу пайдаланууну камсыз кылуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу

Кызыктар тараптар менен диалог

Жергиликтүү кызыктар тараптар менен кызматташууну аныктоо

НМУдагы EcoCAR командасы:

 • Эрмек Байбагышов — долбоордун илимий координатору
 • Надира Дегембаева — изилдөөчү
 • Динара Бекирова — изилдөөчү
 • Азамат Сабырбеков — аспирант
 • Барчынбек Айыпов — магистрант
 • Кайыргүл Адыл кызы — магистрант