Вернуться к Проекты ERASMUS

MAPREE

www.mapree.se

Борбордук Азия менен Россиядагы калыбына келүүчү энергия жана курулуштагы энергиянын натыйжалуулугу боюнча магистердик программасы (МАРRЕЕ)

Өнөктөштөр:

 1. Лунд университети (Швеция) — Координатор (Грант алуучу)
 2. Инсбрук университети (Австрия)
 3. Таллин университети (Эстония)
 4. КГУСТА (Кыргызстан) — Со-координатор
 5. Нарын мамлекеттик университети (Кыргызстан)
 6. Ош технологиялык университети (Кыргызстан)
 7. «Авангард-стиль» курулуш компаниясы (Кыргызстан)
 8. Таджик техникалык университети (Таджикистан)
 9. Худжанд политехникалык институту (Таджикистан)
 10. «САМР-Кухистон» коомдук бирикмеси (Таджикистан)
 11. Таджик технологиялык университети (Таджикистан)
 12. КазГАСА (Казахстан)
 13. Алматы энергетика жана байланыш университети (Казахстан)
 14. Чимкент университети (Казахстан)
 15. Казахстан курулушчулар ассоциациясы (Казахстан)
 16. Москва мамлекеттик курулуш университети (Россия)
 17. Казань мамлекеттик архитектура университети (Россия)
 18. Нижний Новгород мамлекеттик архитектура университети (Россия)
 19. «Инсолар-инвест» биргелешкен жеке менчик ишканасы (Россия)
 20. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги (Кыргызстан)
 21. Таджик Республикасынын билим берүү министрлиги (Таджикистан)
 22. «СЕЕВА» коомдук фонду (Кыргызстан)

Долбоордун убактысы:

15-октябрь 2012-жылдан — 14-октябрь 2015-жылга чейин

Долбоордун негизги максаттары:

 • билим берүүнү демилгелөө жана күчтөндүрүү
 • калыбына келүүчү энергия жана курулуштагы энергиянын натыйжалуулугу тармагында
 • энергияны колдонууну азайтуу мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүү максатында
 • Борбордук Азиянын өнөктөш өлкөлөрүндө жана Россияда айлана-чөйрөгө болгон таасирди азайтуу.

Долбоордун милдеттери:

 • Борбордук Азиядагы өнөктөш өлкөлөр менен Россиядагы калыбына келүүчү энергия жана курулуштагы энергиянын натыйжалуулугу боюнча магистердик программаны Бологния үч системдүү циклине жана Европалык Кредиттик Трансфер Системасына ылайык өнүктүрүү
 • Интерактивдүү окуп үйрөнүүгө жана окутууга ылайыктуу лабораториялык компоненттерди жана эксперимент жүргүзүү инструменттерин өнүктүрүү
 • Туруктуу энергетикалык өнүктүрүүнү жана энергиянын эффективдүү практикасын орнотуу максатында рыноктун талабына жооп берген жана өнөктөш өлкөлөрдүн курулуш/энергиянын эффективдүү коддорун билген жарандык курулуш инженериясы боюнча магистранттарды бүтүртүү
 • Курулуштар үчүн прикладдык энергия тармагындагы профессионал инженер-курулушчулар жана архитекторлор үчүн окуу курстарын уюштуруу
 • Калыбына келүүчү энергия жана курулуштагы энергиянын натыйжалуулугу боюнча университеттер арасында ошондой эле курулуш жана башка компаниялар менен илимий техникалык иш алып барууга көмөк көрсөтүү
 • Долбоорго катышып жаткан Европанын, Борбордук Азиянын жана Россиянын университеттеринин ортосунда кызматташууну күчтөндүрүү

НМУдагы MAPREE командасы:

 • Эрмек Байбагышов — долбоордун координатору, кафедранын доценти
 • Сайра Оторова — кафедра башчысы, доцент
 • Надира Дегенбаева — кафедранын доценти
 • Бакыт Сулайманов — кафедранын окутучуусу
 • Бурул Казыбекова — кафедранын окутучуусу

MAPREE presentation